Välkommen till invigningsceremoni med bandklippning och föredrag tisdagen den 16 februari i Ultunabibliotekets boksal, Undervisningsplan 10, Ultuna/Uppsala.

Program

* Kl 13:00 Anders Lundqvist, chef för Sveriges ornitologiska förening (SOF), överlämnar föreningens bibliotek till Ultunabiblioteket.

* Kl 13:20-13:40 ”Samarbete för mer lärksång.” Forskare Sönke Eggers, Ekologiinstitutionen vid SLU Uppsala och styrelseledamot i SOF, talar.

* Kl 13:45-14:15 ”Fåglarnas släktträd – moderna metoder flyttar om och splittrar många grenar.” Per Alström, ornitolog och forskare vid ArtDatabanken vid SLU Uppsala, talar.

Fotnot:

Forskare Sönke Eggers deltog i den nyligen publicerade studien av nio europeiska jordbruksområden, där nio universitet i Europa samarbetade. Studien visade bland annat att man inte sedan 1990-talets början lyckats minska de negativa effekterna av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. Bland effekterna märks en minskad biologisk mångfald bland till exempel fåglar.

Mer information:

Platschef vid Ultunabiblioteket Maria Haglund, tel 018-67 11 02.