Arbetslöshet leder till högre skilsmässorisker för invandrarfamiljer:
Invandrarfamiljer med jämställda relationer mellan makarna har en högre upplösningsrisk än familjer med mer traditionella relationer. Arbetslöshet leder till högre skilsmässorisker för invandrarfamiljer från Polen, Iran, och Chile, men inte för turkiska familjer. Tillgång till socialt nätverk (föräldrar, syskon, vänner och grannar) är viktigt för invandrarnas familjestabilitet.

Fler tredje barn för högutbildade kvinnor i Sverige än i Frankrike:
Diana Cormans resultat visar att föräldrarna i Sverige har lättare att kombinera arbete och föräldraskap än i Frankrike. Detta gör att fler föräldrar med hög utbildning och stark arbetsmarknadsanknytning har tre barn i Sverige än i Frankrike. Bättre möjligheter att kombinera föräldraskap och arbetsliv i Sverige än i Frankrike, t.ex. generösa villkor för föräldraledighet och flexibla arbetstider, kan förklara sådana skillnader mellan de två länder.

Doktorsavhandlingens titel: Success at work and in family life: Studies in selected Western fertility and family dynamics

Disputationen äger rum måndag 5 november kl. 10.00 i Curt G Olssonsalen, Kräftriket, hus 2, Sal 412. Opponent är professor Elizabeth Thomson, Center for Demography & Ecology, University of Wisconsin-Madison.

Diana Corman kan nås på tfn 08-402 12 20, Institutet för framtidsstudier, Box 591, 101 31 Stockholm, e-post Diana.Corman@framtidsstudier.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: