I anslutning till Umeå Bildmuseums pågående utställning Entangle/Konst och fysik håller fysiker från Umeå universitet korta populärvetenskapliga föreläsningar som förklarar fundamentala fenomen som styr vår värld.

Svarta hål, mörk materia, gravitation, rymd, tid och rörelse är fenomen som fascinerar både forskare och konstnärer. Flera internationellt uppmärksammade konstnärer medverkar i utställningen Entangle på Bildmuseetoch till den hör en serie föreläsningar där fysiker från Umeå universitet reflekterar över Materia, Ljus, Gravitation, Tid och Rum.

–Vi hoppas kunna förmedla att fysik är fantasieggande och vackert. Jag har hunnit besöka utställningen och tycker att det har varit väldigt roligt att ta del av all den intressanta konsten, säger professor Michael Bradley, Institutionen för fysik vid Umeå universitet, som är en av förläsarna.

Michael Bradley blev tidigare i vinter tillfrågad av Bildmuseet om deras institution ville medverka i utställningen och det tyckte han och hans kollegor verkade kul. Nu väntar en utmaning att föreläsa för en blandad kulturell publik med varierande bakgrund i fysik och matematik.

På vilket sätt hänger fysik ihop med konst?

– Kanske nyfikenheten på det okända och strävan att utrycka sig på ett elegant och kärnfullt sätt, säger Michael Bradley.

Populärvetenskapliga föreläsningar i fysik på Bildmuseet:

Söndag 10 februari, klockan 14-15

Energi från Einstein till vätgas
Thomas Wågberg, professor i fysik

Svarta hål, gravitationsvågor och GPS
Michael Bradley, professor i fysik

Söndag 17 februari, klockan 14-15

O Romeo, Romeo, varför är du kvantum? Hur partiklar kan vara skilda men fortfarande länkade
Claude Dion, universitetslektor i fysik

Verktyg gjorda av ljus: Nobelpriset i fysik 2018
László Veisz, professor i fysik

Fredag 22 februari, klockan 18

Art Friday med fysiktema, konst, bar och gäst-DJ.
Hollywoodfysik
Patrik Norqvist, universitetslektor i fysik

Söndag 24 februari, klockan 14-15

Partikelfysik från Demokritos till Higgs, och vidare
Robin Ekman, doktorand i fysik

Universums mörka sida. Om mörk materia, mörk energi och universums acceleration
Michael Bradley, professor i fysik

Mer om Entangle/Konst och fysik:

Konstutställningen på Bildmuseet i Umeå är öppen till och med 7 april 2019.

Läs mer om utställningen Entangle

Läs hela programmet med fysikföreläsningar

För mer information, kontakta gärna:

Michael Bradley, Institutionen för fysik vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 77 17
E-post: michael.bradley@umu.se

Pressbild

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Ingrid Söderbergh
Telefon:
070-60 40 334
Mobil:
070-60 40 334
Epost:
ingrid.soderbergh@umu.se