En fast tandställning är bästa och billigaste alternativet, och mest pengar finns att spara om behandlingen görs av specialisttandläkare. 

– Det är generellt dyrare hos specialist, men i och med att resultatet blir bättre och går snabbare blir det ändå billigare än hos allmäntandläkare, säger övertandläkaren och doktoranden Ola Sollenius.

I en ny avhandling vid Malmö universitet har Ola Sollenius undersökt kostnadseffektiviteten av behandlingar på barn med enkelsidigt korsbett. 110 barn i åldern 8-9 år lottades till fyra olika grupper där de fick behandling med fastsittande tandställning respektive expansionsplåt, av allmän- respektive specialisttandläkare. I snitt tar behandling med fastsittande tandställning 7-8 månader, med expansionsplåt ett år.

Stora pengar att spara hos specialist
Skillnaden i resultat hos allmän- respektive specialisttandvård har visats i tidigare forskning men inte för just den typen av behandling. Ola Sollenius studie visar att det finns stora pengar att spara genom att barn kommer till en specialist och får fast tandställning istället för expansionsplåt.
– Skillnaden motsvarar 40 miljoner kronor per år. Man räknar med att cirka tio procent av barn i den här åldern har korsbett, och det betyder 12.000 barn i varje årskull nioåringar, säger Ola Sollenius, som arbetar som specialisttandläkare i Halmstad.
I en annan delstudie jämförde Ola Sollenius den munhälsorelaterade livskvaliteten mellan barn med enkelsidigt korsbett, barn med stort överbett och barn med normalbett. Resultatet visar att stort överbett påverkar barns livskvalitet medan korsbett inte har någon negativ inverkan på livskvaliteten hos 8-9-åringar.

Ganska enkelt att behandla korsbett
Ola Sollenius har också kunnat visa att patienter med korsbett och en smalare överkäke kan behandlas ganska enkelt. Detta oavsett val av tandställning eller tandläkare. Jämförelsen gjordes med hjälp av 3D-scanning av hela munhålan.
– Med behandling kan bettet normaliseras och gommen får samma storlek och volym som hos normalbarn som inte har korsbett, säger Ola Sollenius.

För få specialister
Forskningen visar alltså att barn med bettavvikelser borde skickas till specialist. Problemet är att specialisterna är för få och har svårare fall inom andra områden som måste tas om hand.
– Vi är för få redan i dag och följden skulle då bli ännu längre köer. Samtidigt är det svårt att försvara att inte använda den bästa och billigaste behandlingen för att kötiden ökar. Antingen får vi bli fler specialister eller så får allmäntandläkare tränas upp mer inom tandreglering, säger Ola Sollenius.

Kontakta Ola Sollenius: osollenius@gmail.com 0709  48 00 24

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

– 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

– 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Mobil:
0709 655 372
Epost:
magnus.jando@mau.se