Felaktig information frodas under kriser och ännu mer när krisen kretsar kring en samhällsfarlig sjukdom. Kombinationen av dessa två i en digital tid är en farlig cocktail, säger Johan Farkas, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet som specialiserat sig på propaganda och desinformation.

Ryktesspridningen var snabbt igång vid virusutbrottet. Det har bland annat gjorts falska löpsedlar med uttalanden från Folkhälsomyndigheten.

– Det är förväntat att vi ser nivån av felaktig information eskalera nu. Det har vi sett förut i tider av kris och sjukdom. Folk är ängsliga och söker och delar snabbt information på nätet. Det skapar förutsättningar för att felaktig information sprids, som kan förvärra krisen och utnyttjas till både digital kriminalitet och politisk destabilisering, säger Johan Farkas.

Viktigt hindra spridning av felaktig information
​74 procent oroar sig över falska nyheter och falsk information om virusutbrottet. 45 procent har svårigheter att hitta pålitlig information om viruset. Det visar en ny global undersökning från Edelman Trust Barometer. Studien genomfördes i början av mars i Brasilien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien och USA.

Hur ska vi då göra? Som individer ska vi vara på vår vakt och vara källkritiska på sociala medier och bidra till att dela den senaste informationen från våra myndigheter. Samtidigt är det väldigt viktigt att myndigheter hela tiden håller invånarna uppdaterade och gör information synlig och lättillgänglig, menar Johan Farkas, som själv bor i Köpenhamn och vanligtvis pendlar till sin arbetsplats i Malmö.

– På samma sätt som vi ska vara proaktiva med att stoppa smittspridning ska vi vara proaktiva för att förhindra spridningen av felaktig information och desinformation. Det handlar om att myndigheterna hela tiden ska prioritera tydlig kommunikation, fokusera på att nå ut till alla målgrupper och vara uppmärksamma på om något felaktigt börja delas i sociala medier, säger Johan Farkas.

Många googlar vid oro
​Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lyft att kommunikation är avgörande för att vi i Sverige tillsammans ska kunna minska smittspridningen. I brist på vaccin har vi kommunikation, sa Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör vid MSB, vid en presskonferens den 16 mars.

– Många googlar på covid-19. Därför är det viktigt att trovärdig information hamnar högt upp på Google. Det är viktigt att de stora tech-företagen och världens regeringar samarbetar kring det här. På det sättet kan vi motverka mängden av felaktig information, säger Johan Farkas.

Kontakt: Vid intervjuförfrågningar, kontakta vår presskontakt Ellen Albertsdóttir, 070 083 14 20, ellen.albertsdottir@mau.se

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

– 12 000 helårsstudenter

– 83 professorer, 430 disputerade lärare, 264 doktorander 

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt:
Ellen Albertsdóttir
Telefon:
070 083 14 20
Mobil:
040 665 80 82
Epost:
ellen.albertsdottir@mau.se