Trots önskan om ett aktivare liv är barn och ungdomar med Downs syndrom alltför stillasittande. Kristianstadsforskarna som kartlagt detta startar nu ett nytt projekt tillsammans med fyra andra länder för att ge dessa barn bättre förutsättningar till ett aktivare liv. På torsdag träffas forskarna från de fem länderna i Kristianstad för första gången. Bland annat planeras en grundkurs för idrottsrörelsen.

Barn och ungdomar med Downs syndrom är för stillasittande, trots att föräldrarna önskar att deras barn kunde delta i olika idrottsliga aktiviteter. Detta visade en studie vid Högskolan Kristianstad förra året. I kartläggningsstudien beskriver föräldrarna brister i utbudet av anpassade idrottsaktiviteter, som låg kompetens hos tränare och ledare om diagnosen Downs syndrom och att det är svårt att integrera dessa barn tillsammans med andra barn i idrottsverksamheten. Nu ska ett nytt EU-projekt försöka skapa bättre förutsättningar.

– Vårt mål är att skapa en kort grundläggande kurs för att utbilda idrottstränare i olika länder i basala kunskaper om anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med Downs syndrom och även om själva kromosomavvikelsen, säger Gerth Hedov, universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad

Det nya projektet heter Up & Go och har fått 1,5 Mkr från EU:s Erasmus+ för en tvåårsperiod. Förutom Sverige ingår även Norge, Litauen, Kroatien och Rumänien. Deltagarna från de andra länderna besöker Kristianstad torsdag 15 november för det första projektmötet.

– Barn och ungdomar med Downs syndrom är en bortglömd grupp som ofta har svårt att närma sig idrottsföreningar. Vilket utbud finns för dessa barn i de andra fyra länderna? Och hur utbildas och rekryteras ledare inom deras idrottsrörelser? Det är två frågor vi börjar projektet med, säger Ann-Christin Sollerhed, universitetslektor i idrott och hälsa vid Högskolan Kristianstad och som ska leda projektet tillsammans med Gerth Hedov.

Torsdag 15 november kl 9.00–16.00
Högskolan Kristianstad, sal 7:325 (Glashuset)

Kontakt

Gerth Hedov
Universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad
gerth.hedov@hkr.se
044-250 39 82, 0703-86 37 00.

Ann-Christin Sollerhed
Universitetslektor i idrott och hälsa vid Högskolan Kristianstad
ann-christin.sollerhed@hkr.se
044-250 33 32

Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet. Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar.

Presskontakt:
Fabian Rimfors
Telefon:
044-250 36 61
Mobil:
0768-23 88 42
Epost:
fabian.rimfors@hkr.se