De som upptäckt fettets nya roll är en grupp forskare ledda av professor Christer Owman och docent Björn Olde på Wallenberg Neurocentrum vid Lunds universitet. De har hittat en tidigare okänd receptor på ytan av cellerna i hjärta, lever och muskler samt hos bukspottkörtelns insulinceller.

En receptor kan liknas vid en antenn som sitter på cellytan och tar emot kemiska signaler från omgivningen för att förmedla dem in i cellen. Många av våra vanliga sjukdomar hänger samman med störningar i funktionen hos olika receptorer.

Lundaforskarnas upptäckt gäller en receptor för fetter, eller snarare en hel familj av receptorer som aktiveras av korta, medellånga och långa fettsyror. Receptorerna har benämnts FFAR (”free fatty acid receptor”).

Att fett kan fungera som signalsubstans för att aktivera skeenden inne i cellen är något helt nytt. Intressant är också att de nyupptäckta receptorerna har en klar koppling till diabetes: de påverkas av moderna antidiabetes-läkemedel (s k glitazoner), och de finns på ytan av cellerna i just de organ som är engagerade i sockeromsättningen: lever, muskler, hjärta och bukspottkörtel.

– Upptäckten av FFAR kan ge en ny förklaring till sambandet mellan fett och diabetes, tror professor Christer Owman. Han hoppas att forskningsfynden ska bidra till att klargöra fetternas på en gång livsnödvändiga och potentiellt skadliga roll i kroppen.

Forskargruppen har också kunnat visa att de nyupptäckta receptorerna finns även i hjärnan. Här finns möjliga kopplingar till fetternas betydelse för hjärnans utveckling och hjärnsjukdomar som Parkinsons sjukdom, något som Christer Owman och hans medarbetare hoppas kunna undersöka närmare i framtiden.

Forskningsresultaten publiceras i dagarna i den ansedda internationella tidskriften Biochemical and Biophysical Research Communications. Forskargruppen har patentsökt receptorns funktion för att kunna använda den för utveckling av läkemedel mot diabetes och fetma.

Mer information Christer Owman, mobiltel. 0708/12 05 71, e-post Christer.Owman@mphy.lu.se.

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

Telefon: 046-222 70 17

Mobil:

0727-385858