Kompetenscentrum för återvinning Göteborg, CCRG, är ett nystartat centrum med bred tvärvetenskaplig inriktning. Tanken är att centret ska kunna ta itu med i stort sett alla aspekter inom återvinningsproblematiken, och medlemmarnas kompetens spänner från filosofi och biologi till kemiteknik och miljösystemanalys. Initiativtagare är Christian Ekberg, professor i industriell materialåtervinning.
– CCRG är ett göra-centrum, där vi ägnar oss åt att lösa problem, säger han. Vi ska inte ägna oss åt att formulera problemen, det finns det tillräckligt många som gör redan.

Den nya koordinatorn Petra Andersson kommer nu att samordna verksamheten, sprida kunskap och knyta kontakter med omvärlden.
– Jag är särskilt intresserad av policyfrågor om hur mycket man kan kräva av människor och företag när det gäller miljöinsatser. Vilka åtgärder är rimliga, med tanke på deras risker, kostnader och de arbetsinsatser som krävs? Detta är frågor som jag bland annat kommer att diskutera med de doktorander som är knutna till centret.

Alla Chalmers forskningsprojekt inom industriell materialåtervinning kommer att behandlas inom CCRG. Tillsammans kommer de olika forskarna på centret också att ta helhetsgrepp på specifika processer som industrin behöver hjälp med. Ett exempel är ett projekt som CCRG planerar tillsammans med göteborgsföretaget Scandinavian Enviro Systems, som tillverkar produkter av utslitna bildäck.

– Forskare i kemisk apparatteknik kan då arbeta med optimering av de produkter som tillverkas, säger Christian Ekberg. Forskare i fysisk resursteori och miljösystemanalys kan göra livscykelanalyser av produkterna. Forskare i material- och tillverkningsteknik kan karaktärisera resterna från tillverkningen, innan vi här på industriell materialåtervinning börjar undersöka vad vi kan göra med dem. Om några rester ska läggas på deponi så kan forskare i oorganisk miljökemi kartlägga deras lakbarhet. Slutligen kan vår biolog undersöka om de ämnen som lakas ut är farliga.

Förra året fick Chalmers också anslag för att starta en forskarskola i industriell materialåtervinning. De första doktoranderna håller nu på att starta sina projekt.
– Detta innebär att vi är unika i världen inom återvinningsområdet, säger Christian Ekberg. Det finns inget annat ställe som har de tre delarna forskning, kompetenscentrum och forskarskola samlade på en plats.

Satsningen har blivit möjlig tack vare ett initiativ av återvinningsföretaget Stena Metall, som finansierar professuren i industriell materialåtervinning under tio år.

Petra Andersson, koordinator för CCRG
Tel: 0732-05 30 69, e-post: petra.andersson@filosofi.gu.se

Christian Ekberg, professor i industriell materialåtervinning
Tel: 031-772 28 01, e-post: che@chalmers.se