Bara en bråkdel av alla nystartade företag överlever. Nu har forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, tagit fram en modell över flexibla arbetssätt som nystartade företag kan använda och som ökar deras chanser att lyckas.

Företag som Facebook, Amazon och Google började alla som små företag, men blev några av världens största företag eftersom de lyckades lansera fantastiska mjukvarubaserade produkter. Men bara en bråkdel av alla nystartade företag lyckas – de flesta misslyckas och försvinner innan de hunnit leverera något.

Forskaren Eriks Klotins har i sin avhandling i ämnet programvaruteknik studerat 172 nystartade företag världen över för att förstå vad som fungerar, och vad som inte fungerar, när nya produkter ska lanseras på marknaden. Han hittade tydliga mönster på att rätt tillvägagångssätt och inställning i mjukvaruutvecklingen ger företagen konkurrensfördelar, vilket gör att de snabbare kan lansera produkter som har chans att bli lyckosamma. Han konstaterar även att nystartade företag måste vara mer noggranna än andra i sitt tillvägagångssätt, eftersom de har mindre marginaler. Vilka nystartade företag som blir framgångsrika beror på faktorer såsom idé, marknadsföring, affärsmodell och finansiering, men mjukvaruutveckling och ingenjörsmässighet är nyckelfaktorer.

Eriks Klotins föreslår en utvecklingsmodell, eller tillväxtmodell, som kan hjälpa nystartade företag att se vilka mål och utmaningar som finns i de olika utvecklingsstadierna och att undvika vanliga fallgropar. Med hjälp av modellen kan företag även planera och bedöma vilka insatser som krävs inom mjukvaruproduktionen.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Måndag 16 december 2019
Tid: Klockan 13:15
Plats: Sal J1650, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationenstartat.

För mer information kontakta Eriks Klotins via e-post: eriks.klotins@bth.se (engelsktalande).

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se