De nya hippologutbildningarna, uppdelade på ridlärare, stallchef, trav och galopp, kommer inte att handla om en förlängning av de nuvarande programmen. Det kommer att bli mycket genomgripande förändringar som på alla sätt höjer nivån på utbildningarna. Bland annat får studenterna djupare kunskap om ledarskap och pedagogik jämfört med dagens utbildningar. Det blir också tid för mer praktisk träning till häst och i hästknuten verksamhet inom de olika disciplinerna.

-Treåriga program innebär ett jättesteg som vi tar med hippologprogrammen. Det ger oss också chansen att göra en revision av programmen som nu funnits sedan 1994, säger Göran Dalin, föreståndare för hippologprogrammet vid SLU.

I dag finns ett flertal korta utbildningar som leder till ridinstruktörsyrket, bl a KY-utbildningar. För att ge hippologprogrammen en större fördjupning och vetenskaplig tyngd och för att särskilja dem från andra utbildningar har det under flera år diskuterats möjligheten att förlänga studietiden. Inte minst har värdet av en förlängning påpekats av hippologstudenter och färdiga hippologer.

– Vi har haft diskussioner med representanter från näringen, bl a Ridsportförbundet, STC, avelsföreningar, ridskolornas riksorganisation och Nationella stiftelsen. Alla har de varit positiva till en längre utbildning för hippologerna.

När även SLU:s styrelse i oktober 2007 gav sitt klartecken för en förlängning fanns det inga skäl att vänta längre. Det återstår dock ett formellt beslut av regeringen, som kommer att få frågan via SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse. Det slutliga beslutet blir troligen i början av juni 2008.

FYRA PROGRAM FÖRLÄNGS
Inget i dagsläget talar dock för att hippologprogrammen nekas en förlängning. Det är ytterligare tre program vid SLU som omfattas av samma åtgärd, dvs förlängning från två till tre år; lantmästare, trädgårdsingenjör och djursjukvårdare.

Enligt styrelsebeslutet ska intagningen till de nya treåriga programmen vid SLU ske redan 2009 men hippologenheten har sökt om tillstånd att få vänta ytterligare ett år, till 2010. Vad kommer då den nya hippologutbildningen att erbjuda som inte är möjligt i dagens utbud?

-Det blir en fördjupning i de olika ämnena såväl vetenskapligt som praktiskt, svarar Anna-Lena Holgersson, programstudierektor på hippologprogrammen vid SLU.

– Flera hippologer arbetar i dag som ridskolechefer och behöver därför goda kunskaper om ledarskap och företagsekonomi. Men även fördjupad utbildning i ridlärarrollen såsom pedagogik kommer att gynna studenterna.

Med treåriga hippologutbildningar finns även en förhoppning att några studenter vill fortsätta inom högskolevärlden med forskning inom ämnet hippologi. Enheten har för närvarande sin första doktorand som under 2008 lägger fram en avhandling om samverkan mellan häst och ryttare.

För ytterligare frågor, kontakta Anna-Lena Holgersson 018-67 21 43 anna-lena.holgersson@hipp.slu.se

Presskontakt:

Mikael Jansson,

Telefon:

018-67 14 56

Mobil:

073-370 71 11