Under Forskardagarna den 18-19 oktober 2002 berättar ett femtiotal forskare om sina forskningsresultat. De har forskat inom vitt skilda områden. Gemensamt för dem alla är att de disputerat och fått sin doktorsavhandling godkänd, vid Stockholms universitet läsåret 2001-2002.

Forskardagarna är öppet för alla som har glädje eller nytta av aktuell forskning. En besökare uttryckte sig så här om fjolårets Forskardagar ”Man får höra på intressanta ämnen av människor som verkligen vet”.

Fri entré.

Samtliga föredrag äger rum i Aula Magna, Frescati. Universitetsområdet i Frescati nås genom T-bana mot Mörby centrum, station Universitetet, alternativt buss 40, 40X eller 540, hållplats Universitetet Norra. Lättillgänglig besöksparkering finns vid Södra huset.

Program och anmälningsblankett finns på www.forskardagarna.su.se. Vill du ha mera information eller programblad är du välkommen att kontakta projektledningen.
E-post: forskardagarna@su.se
Telefon: 08-16 26 62
Postadress: Forskardagarna, Enheten för kommunikation och samverkan, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: