Juryns motivering till pristagarna var: Årets utmärkelse går till Philip Runsten, Annika Schilling och Andreas Werr från Handelshögskolan i Stockholm för deras forskning om kompetensens betydelse i kunskapsintensiva verksamheter. Genom att utgå från hur kompetensfrågor hanteras i verksamheter som exempelvis konsultfirmor och arkitektbyråer, skapar de en gedigen förståelse för HR-arbetets utmaningar i vardagen och för hur kollektiv kompetens kommer till användning i arbetsgrupper. Med stöd i en doktorsavhandling och flera vetenskapliga artiklar ger de därmed ett värdefullt bidrag till ett aktuellt kunskapsområde.

-Det är jättekul att dessa frågor uppmärksammas. Våra resultat visar på olika strategier som kunskapsintensiva tjänsteföretag använder för att systematiskt utveckla den samlade kompetensen i företaget. Många av de större konsultfirmorna och advokatbyråerna har utvecklats till rena karriärfabriker där det är individens driv att utvecklas och klättra internt som möjliggör att kompetens utvecklas. I reklambranschen har vi sett att det snarare är intressanta arbetsuppgifter och kunder som driver medarbetarna,säger Annika Schilling, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Philip Runstens avhandling visar bland annat att koordinationsproblem och social dynamik gör att arbetsgrupper vanligen presterar långt under sin potential. Även när människor är motiverade och villiga att dela med sig av sin kompetens är det inte säkert att så sker på grund av rena kommunikationssvårigheter.

Sveriges HR förening, Institutet för personal och företagsutveckling (IPF) vid Uppsala
universitet och tidningen Personal & Ledarskap står bakom priset med huvudsponsorn Studentlitteratur.

I juryn ingick: Martin Rogberg – ek. dr och VD för IPF (ordförande), Jan Löwstedt – professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, Sigrid Ekblad – fil. dr. och förläggare, Studentlitteratur, Emma Casserlöv – journalist på tidningen Personal & Ledarskap och Kristina Vejbrink – Lyhra kommunikation och förändring.

Philip Runstens avhandling kan läsas i sin helhet här: ”Kollektiv förmåga. En avhandling om grupper och kunskapsintegration.” [Ref 1]eller beställas i bokform från Handelshögskolan i Stockholm på EFI.publications@hhs.se. Se även tidigare pressmeddelande [Ref 2].

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, ledarskap och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:

Annika Schilling, annika.schilling@hhs.se, tel. 08-736 9465

Andreas Werr, andreas.werr@hhs.se, tel. 08-736 9742
Philip Runsten, philip.runsten@hhs.se, tel. 08-736 9476