Forskare vid Stockholms universitet finns tillgängliga för den som vill ha kommentarer om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2020 som går till Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson ”för förbättringar av auktionsteorin och uppfinningar av nya auktionsformat”.

Jonathan de Quidt, forskare vid Institutet för internationell ekonomi (IIES)
E-post: jonathan.dequidt@iies.su.se, tfn 08 16 45 86  (Språk: engelska)

Torsten Persson, professor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) och ledamot i Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungl. Vetenskapsakademien (Språk: svenska och engelska)
E-post: torsten.persson@iies.su.se tfn 079-313 39 04

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se