Karin Broberg, professor, forskargruppschef genetisk arbete- och miljömedicin,
Koordinator för Pufendorf forskningstema CRISPRideas https://www.pi.lu.se/tema/crisprideas +46 46 737 82 3750 karin.broberg@med.lu.se

Johan Jakobsson, professor i neurovetenskap johan.jakobsson@med.lu.se +46 46 222 42 25 , +46 70 928 64 43

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

Telefon: 046-222 70 17

Mobil:

0727-385858