Klimatstrejker, Global Week for Future och klimatmöten. Många pratar om klimatet. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan klimat och klimatförändringar, vi listar några av dem nedan. Våra presskontakter längst ner på sidan hjälper dig gärna att hitta fler.

Etiska aspekter på klimatproblemet: Vad borde vi göra?
Olle Torpman, doktor i praktisk filosofi, Filosofiska institutionen. Forskar om miljö- och klimatetik.
Kontakt: olle.torpman@philosophy.su.se, Tfn: 0736-96 86 81

Henrik Lagerlund, professor i filosofihistoria, Filosofiska institutionen. Kan svara på frågor om kunskap och skepticism. Är också intresserad av relationen mellan klimat och mat och vilken betydelse det har för våra matval.
Kontakt: henrik.lagerlund@philosophy.su.se, 070-469 49 98

Vilken roll spelar klimatförhandlingar?
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Statsvetenskapliga institutionen, och medlem i Klimatpolitiska rådet. Kan svara på frågor om civilsamhällets och internationella institutioners roll i klimatförhandlingar och samspelet mellan nationellt beslutsfattande och internationella förhandlingar.
Kontakt: karin.backstrand@statsvet.su.se, 08-16 15 78, Mobil: 070-565 96 97

Vad händer i Sverige när jordklotets temperatur stiger?
Georgia Destouni, professor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-16 47 85, georgia.destouni@natgeo.su.se

Fjärilar flyger senare när vintern blir kortare
Sandra Stålhandske, Zoologiska institutionen
Kontakt: 08-16 40 58, sandra.stalhandske@zoologi.su.se

Hur bidrar moln och nederbörd till en renare luft?
Ilona Riipinen, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 08-674 7284, 073-585 9251, ilona.riipinen@aces.su.se

Hur molnen påverkar klimatet
Caroline Leck, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 0707-33 38 81, lina@misu.su.se

Aerosolpartiklar, moln, klimat, klimatmodeller
Annica Ekman, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 0704-82 92 93, 08-16 23 97, annica@misu.su.se

Metanutsläpp från Arktiska oceanen
Örjan Gustafsson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 0703-24 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se

Jordar i nordliga ekosystem, såsom permafrost och torvmarker och hur de interagerar med klimatet
Gustaf Hugelius, universitetslektor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-674 78 73 (kopplad till mobil), gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Hur torvmarker med permafrost påverkas av klimatförändringar
Britta Sannel, universitetslektor, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-16 47 95, britta.sannel@natgeo.su.se

Kebnekaises sydtopp nu en meter lägre än nordtoppen
Gunhild Rosqvist, professor i geografi inriktning naturgeografi/föreståndare vid Tarfala forskningsstation
Kontakt: 08-16 49 83, gunhild.rosqvist@natgeo.su.se

Globala klimatmodeller och framtidsscenarier
Gunilla Svensson, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 0702-55 54 71, gunilla@misu.su.se

Globala vattenresurser, klimatförändring och hållbar utveckling
Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, Institutionen för naturgeografi och föreståndare, Navarino Environmental Observatory (NEO)
Kontakt: johan.kuylenstierna@su.se

Oceanografi och havets roll i klimatsystemet
Johan Nilsson, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08-16 17 36, nilsson@misu.su.se

Jonas Nycander, professor, Meteorologiska institutionen
Kontakt: 08- 16 43 36, 0735- 95 81 59, jonas@misu.su.se

Spår i havsbotten visar hur känslig delar av Antarktisisen är
Martin Jakobsson, professor och prefekt, Institutionen för geologiska vetenskaper
Kontakt: 0736-19 14 09, martin.jakobsson@geo.su.se

Luftföroreningar i städer
Christer Johansson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 070-938 30 86, christer.johansson@aces.su.se

Hans-Christen (HC) Hansson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: 070-649 72 90, hanschristen.hansson@aces.su.se

Klimatets förändring genom historien hur klimatförändringar påverkat människors livsvillkor, sambandet mellan förändringar i temperatur och torka under längre tidsskalor
Fredrik Charpentier Ljungqvist, forskare, Historiska institutionen
Kontakt: 070-662 07 28, fredrik.c.l@historia.su.se

Klimatobservationer under de senaste 1000 åren samt Stockholms klimat de senaste 250 åren
Anders Moberg, docent, Institutionen för naturgeografi
Kontakt: 08-674 7814, anders.moberg@natgeo.su.se

Klimathotet och framtiden – kulturvetenskapliga perspektiv på barns rädslor
Helena Hörnfeldt, etnolog, postdoc, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Kontakt: 08-674 79 12, helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Katastrofer och kriser – samhällets utmaningar
Victor Galaz, docent, statsvetenskap, Stockholm Resilience Centre
Kontakt: 08-674 70 83, victor.galaz@su.se

Anpassningsförmåga för jordbrukssamhällen
Eugene Costello, postdoktor, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, forskar om anpassningsförmåga för jordbrukssamhällen i medeltida och tidigmoderna Irland, Skottland och västra Sverige (Värmland). Syftet är att använda de historiska lärdomarna för att diskutera värdet av hållbar livsmedelsproduktion i dag.
Kontakt: 08-16 10 53, eugene.costello@arklab.su.se
Språk: engelska

Miljörättvisa och klimatflyktingar
Fransesca Rosignoli, postdoktor, Statvetenskapliga institutionen, forskar om miljörättvisa och klimatflyktingar och om begreppet flyktingstatus bör breddas för att erkänna klimatflyktingar.
Kontakt: fransesca.rosignoli@statsvet.su.se
Språk: engelska

Klimatpolitik, jämförande analys
Larissa Basso, postdoktor, Juridiska institutionen, forskar om hållbara övergångsprocesser (transitions) och varför vissa länder verkar engagerade i att minska koldioxidutsläppen medan andra inte är det.
Kontakt: 08-16 37 39, larissa.basso@juridicum.su.se
Språk: engelska

Klimatförändringarna i populärkulturen
Gregers Andersen, postdoktor, Engelska institutionen, forskar om hur de vetenskapliga varningarna om okontrollerade klimatförändringar avspeglas i samtida populärkultur.
Kontakt: gregers.andersen@engelska.su.se
Språk: svenska och engelska

Skolstrejker för klimatet
Joost de Moor, postdoktor, Statsvetenskapliga institutionen, forskar om proteströrelser, särskilt inom miljöområdet. En del av forskningen består av intervjuer med aktivister i skolstrejkerna för klimatet i flera europeiska städer.
Kontakt: 08-16 30 85, joost.demoor@statsvet.su.se
Språk: engelska

Presskontakter inom klimatforskning

Bolincentret för klimatforskning leds av Stockholms universitet (Institutionen för geologiska vetenskaper, Institutionen för naturgeografi och Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi) i samarbete med SMHI och KTH. Vid centret arbetar omkring 300 meteorologer, oceanografer, geologer, naturgeografer och miljövetare för att ta fram ny kunskap om världens klimat i dåtid, nutid och framtid.
Annika Granebeck, koordinator och kommunikatör
Kontakt: 08-674 78 37, 0721-48 91 49, annika.granebeck@su.se

Stockholms Resilienscentrum (SRC) är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens ”resiliens”, deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.
Sturle Hauge Simonsen, kommunikationschef
Kontakt: 08-674 74 28, sturle.hauge.simonsen@stockholmresilience.su.se

Stockholm Environment Institute (SEI) är ett fristående internationellt forskningsinstitut grundat av den svenska regeringen med uppdrag är att skapa dialog mellan vetenskap och politik i syfte att uppnå en hållbar utveckling. SEI och Stockholms universitet har ett samarbetsavtal.
Ylva Rylander, press- och kommunikationsrådgivare
Kontakt: 0731-50 33 84, ylva.rylander@sei.org

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Elisabeth Däcker, administrativ chef
Kontakt: 0737-07 89 71, elisabeth.dacker@geo.su.se

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Stella Papadopoulou, kommunikatör
Kontakt: 08-674 7011, stella.papadopoulou@aces.su.se

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)
Amanda Gonzales Bengtsson, kommunikatör
Kontakt: 0700-12 67 29, amanda.bengtsson@su.se

Institutionen för naturgeografi (NG)
Malin Stenberg de Serves, kommunikatör
Kontakt: 0706-18 25 35, malin.stenberg@natgeo.su.se

Meteorologiska Institutionen (MISU)
Marianne Lagerklint, webbansvarig och kommunikatör
Kontakt: marianne.lagerklint@misu.su.se

Östersjöcentrum
Östersjöcentrum arbetar med att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöutmaningar. Vi fokuserar på fiske, övergödning, biologisk mångfald och farliga ämnen i havsmiljön men vi hjälper dig även att hitta experter inom marin forskning som bedrivs vid andra delar av Stockholms universitet.
Kommunikatörer:
Annika Tidlund, annika.tidlund@su.se, 08-16 37 18
Henrik Hamrén, henrik.hamren@su.se, 08-16 31 09
Policychef:
Gun Rudquist, gun.rudquist@su.se, 08-16 45 24

Naturvetenskapliga fakulteten
Lina Enell, kommunikatör
Kontakt: 08-16 39 04, 070-219 78 28, lina.enell@su.se

Presstjänsten vid Stockholms universitet
Kontakt: 08-16 40 90, press@su.se

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se