En gratisapp som mäter konditionen när du vill utan att behöva åka in till sjukhus. Timed walk har utvecklats av forskaren Dario Salvi och har väckt stort intresse i Coronatider.

–Brukaren kan gratis ladda ner appen till sin telefon och sedan med hjälp av GPS mäta hur lång distans han eller hon går på till exempel sex minuter, säger Dario Salvi.

Det började när Dario Salvi arbetade med teknikutveckling kring mobil hälsa vid the Oxford Institute of Biomedical Engineering. En kardiolog vid en klinik som behandlar en lungsjukdom som innebär att lungornas blodkärl blir för trånga, bad Dario Salvi ta fram en app.

Mäter konditionen
–Sexminuterspromenaden är ett standardtest som togs fram i USA och används vid en mängd sjukdomstillstånd för att mäta konditionen. Patienten får gå fram och tillbaka i en korridor och sjukvårdspersonal mäter hur många meter det blir på sex minuter, säger Dario Salvi.

Fördelarna var uppenbara: patienten får möjlighet att göra testet hemma istället för på sjukhus, när och hur ofta hen kan och vill. Dario Salvi, som är specialiserad på mjukvaruteknik samt prototyper för hårdvara för hälso- och sjukvård, utvecklade den GPS-baserade Timed walk, gjorde tester och publicerade ett paper. Han slutade vid institutet, flyttade till Malmö och arbete vid Internet of Things and People, IoTaP, Malmö universitet. Sedan kom Corona.

–Sjukhusen ville förstås ha så få patienter som möjligt dit när Coronan kom. Jag hade publicerat mitt paper om appen när folk började ringa från Kanada, Australien, Irland, USA, Storbritannien, från sjukhus och läkemedelsbolag, säger Dario Salvi.

Appen testas på flera håll
Den första appen var knuten till projektet i Oxford. Dario Salvi bestämde sig för att göra ny, lite enklare och helt gratis version och släppa den via IoTap. Därmed släppte han också algoritmen bakom Timed Walk fri för andra att utveckla vidare. Appen testas bland annat av Kings College och Oxford I England, University of British Columbia, Kanada, University of Pennsylvania, USA, och av läkemedelsbolag.

–Kardiologen i Oxford har skickat den till kollegor, och jag vet det även finns intresse på Skånes universitetssjukhus, säger Dario Salvi som gärna delar med sig av sina innovationer.

–Även när detta är över kan det finnas behov av lösningar på distans och att kunna dela information med sin läkare.

Mobilbaserad forskning kring hälsa
Dario Salvi och IoTap utvecklar nu en plattform för mobilbaserad forskning kring hälsa, Mobistudy, som skapades i Oxford. Plattformen ska fungera som en testbädd för olika teknologier som kan användas inom sjukvården.

–Det kan vara bärbara enheter som smarta klockor och motionsarmband. Man skulle till exempel under en månad kunna jämföra antalet steg som en sådan klocka registrerar med sexminuterspromenaden. Blir det jämförbart kan du sluta med sexminuters kollen. Det blir ett friare sätt att mäta hur du mår, säger Dario Salvi.

Timed walk går att ladda ner gratis där appar finns.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Jessica Bloem
Telefon:
0722031512
Mobil:
040-6658501
Epost:
jessica.bloem@mau.se
Presskontakt:
Ellen Albertsdóttir
Telefon:
070 083 14 20
Mobil:
040 665 80 82
Epost:
ellen.albertsdottir@mau.se
Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Mobil:
0709 655 372
Epost:
magnus.jando@mau.se
Presskontakt:
Hanna Svederborn
Telefon:
070 410 09 86
Mobil:
040-665 76 33
Epost:
hanna.svederborn@mau.se