I dag, på årsdagen av EU-domstolens utslag i ett mål rörande växtförädling med hjälp av gen-editering, skickas ett öppet brev till svenska EU-parlamentariker och svenska regeringen. Brevet är en uppmaning att engagera sig för att få till stånd en skyndsam förändring av EU:s GMO-lagstiftning. Det har undertecknats av ledare vid 14 svenska universitet/forskningscenter, kungliga vetenskapsakademier eller forskningsfinansiärer, som representanter för det oberoende forskarsamhället.

– EU-domstolens utslag får så långtgående konsekvenser för forskning och för möjligheterna att få ett hållbart och miljövänligt jordbruk att svenska vetenskapssamhället har funnit det nödvändigt att reagera kraftfullt för att försöka få till stånd en förändring av lagstiftningen, säger Stefan Jansson, professor vid Umeå universitet, som koordinerat brevet.

Läs det öppna brevet

För mer information, kontakta gärna:

Stefan Jansson, professor, Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet, och Umeå Plant Science Centre
Telefon: 070-677 23 31
E-post: stefan.jansson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Anna-Lena Lindskog
Telefon:
090-786 58 78
Mobil:
070-642 29 56
Epost:
anna-lena.lindskog@adm.umu.se