Huvudsyftet med denna forskningsenhet för Biosfär-Aerosol-Moln-Klimat-växelverkan är att studera klimat- och hälsoeffekterna av aerosolpartiklar. Forskningsenheten kommer att fokusera på a) effekterna av biogena aerosoler b) växelverkan mellan aerosoler, moln och klimat och c) förhållandet mellan atmosfären och ekosystem. Ett femtiotal forskare kommer att delta i spetsforskningsenheten, varav ett tiotal vid Stockholms universitet.

Spetsforskningsenheten har även tilldelats anslag från Nordiska Forskarutbildningsakademin för att tillsammans med en av de övriga spetsforskningsenheterna utveckla och driva en internationell nordisk forskarskola med fokus på Biosfär-Kol-Aerosol-Klimat, med totalt hundratalet doktorander.

Nordiska ministerrådets avsikt med de nordiska spetsforskningsenheterna är att stimulera ett utökat och kreativt samarbete mellan forskargrupperna, främja kontakterna med europeiska spetsforskningsenheter samt erbjuda goda möjligheter att ansöka om Network of Excellence-finansiering inom EU:s sjätte ramprogram.

Kopplingen till en nordisk forskarskola kommer att stärka kvaliteten i forskarutbildning och erbjuda doktorander inom Spetsforskningsenheten möjlighet till större internationellt utbyte. Forskarutbildningen kommer att bedrivas i samarbete mellan flera forskargrupper och erbjuda doktoranderna tillgång till ett utökat program av doktorandkurser och till handledare, laboratorier, fältstationer, databaser och datormodeller inom hela spetsforskningsenheten.

Mer information:
Om forskarskolan (nummer ett på listan):
www.norfa.no/news_detail.cfm?LID=1&NewsCatID=2&NewsYear=2002&NewsId=114
Om spetsforskningsenheten (nummer två på listan):
www.norden.org/webb/pressrelease/pressrelease.asp?id=804&lang=1
Information lämnas även av docent Douglas Nilsson, tfn 08-16 43 53, 070-355 17 28

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: