Det går också att söka efter kollegor till de här nämnda forskarna via Ultunaväxeln (018-67 10 00), Alnarpsväxeln (040-41 50 00) eller Umeåväxeln (090-786 81 00). Använd gärna sökfunktionen på SLU:s webb.

Vill du ha specifik hjälp, ring SLU:s medietjänst:
Vecka 26-27 till t.o.m. 3 juli: Nora Adelsköld, Uppsala, 018-67 17 07, 070- 695 17 07
Vecka 27 t.o.m. 4 juli: Pernilla Björk 018-67 15 24, 070-291 15 24
Vecka 28: Mikael Jansson, Uppsala, 073-370 07 10 11
Vecka 29–32: Mikael Propst 018-67 22 04, 070-371 03 53