Här är en del av all den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet, och som möjligen kan vara mer aktuell nu under sommaren. Förhoppningsvis kan listan användas för olika uppslag och för inspiration.
Läs gärna mer här också. 

Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadspolitik
Lars Behrenz, docent i nationalekonomi. Telefon: 072-216 51 08, E-post: lars.behrenz@lnu.se

Diskriminering på arbetsmarknaden
Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-974 31 46. E-post: magnus.carlsson@lnu.se
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Entreprenörskap för socio-ekologisk omställning
Malin Tillmar, professor i entreprenörskap. Telefon: 076-1338132
E-post: malin.tillmar@lnu.se
Mathias Karlsson, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0480-49 71 90.
E-post: mathias.h.karlsson@lnu.se
Marina Jogmark, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0480-44 61 87.
E-post: marina.jogmark@lnu.se
Erik Rosell, lektor i företagsekonomi. Telefon: 072-59415 13.
E-post: erik.rosell@lnu.se

Entreprenörskap på landsbygden
Kvinnors företagande
Malin Tillmar, professor i entreprenörskap. Telefon: 076-1338132
E-post: malin.tillmar@lnu.se

Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Arbetsförhållanden och arbetstid
Genus ekonomi
Industriella relationer och sysselsättningssystem
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Äldres situation på arbetsmarknaden
Dominique Anxo, professor i nationalekonomi. Telefon: 070-883 41 54. E-post: dominique.anxo@lnu.se

Covid-19

Länk till sida med våra corona-experter: Coronaviruset – experter med många olika perspektiv

Djur och natur

Alger
Vattenkvalitet i Östersjön
Catherine Legrand, professor i marin ekologi. Telefon: 070-438 06 18. E-post: catherine.legrand@lnu.se
Elin Lindehoff, lektor i marin ekologi. Telefon: 0480-447359. E-post: elin.lindehoff@lnu.se

Djurs beteende (evolution)
Ormar
Anders Forsman, professor i evolutionsbiologi. Telefon: 070-627 27 38. E-post: anders.forsman@lnu.se

Djurs utbredning i naturen
Faunistik (läran om ett områdes fauna och de ingående arternas utbredning)
Fjärilar
Per-Eric Betzholz, docent i evolutionsbiologi. Telefon: 070-316 44 34. E-post: per-eric.betzholz@lnu.se

Fisk i Östersjön och insjöar
Oscar Nordahl, postdoktor. Telefon: 073-332 56 70 E-post: oscar.nordahl@lnu.se
Petter Tibblin, biträdande lektor i fiskekologi. Telefon: 070-552 99 37 E-post: petter.tibblin@lnu.se

Fiskars sexliv, utbredning och beteende
Parasiters påverkan på fisken
Fiskdöden i Kalmarsund
Andreas Svensson, docent i evolutionär ekologi. Telefon: 0480-44 73 19 Telefon: andreas.svensson@lnu.se

Fåglar i allmänhet, deras liv och leverne i synnerhet
Jonas Waldenström, professor i zoonotisk ekologi. Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

Granbarkborrar
Claes-Göran Alriksson, adjunkt i biologi. Telefon: 070-557 28 26. E-post: claesgoran.alriksson@lnu.se

Grunda vikar, vegetation och blåstång
Stefan Tobiasson, projektledare. Telefon: 070-383 01 10. E-post: stefan.tobiasson@lnu.se
Jonas Nilsson, doktor i akvatisk ekologi. Telefon: 0480-44 73 12. E-post: jonas.nilsson@lnu.se

Sjukdomar i naturen
Jonas Waldenström, professor i zoonotisk ekologi. Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

Sportfiske och fiske
Petter Tibblin, biträdande lektor i fiskekologi. Telefon: 070-552 99 37 E-post: petter.tibblin@lnu.se

Utfiskning
Per Larsson, professor i akvatisk ekologi. Telefon: 070-622 37 79. E-post: per.larsson@lnu.se

Åska
Varför åskar det, hur farligt är det och vad kan man göra för att skydda sig?
Pieter Kuiper, lektor i fysik, tel 070-051 16 03, e-post pieter.kuiper@lnu.se

Etik och rättsfrågor

Diskrimineringsfrågor
Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-974 31 46. E-post: magnus.carlsson@lnu.se

Domstolars effektivitet
Jonas Månsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-864 61 50. E-post: jonas.mansson@lnu.se

Integrations- och HBTQ-frågor
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Musik i nyhetsinslag påverkar rapporteringen om migration och högerextremism
Martin Knust, lektor i musikvetenskap. E-post: martin.knust@lnu.se

Kultur och religion

Barnlitteratur
Sommarlovsläsning

Martin Hellström, lektor i litteraturvetenskap. Telefon: 070-216 90 70.
E-post: martin.hellstrom@lnu.se

Behovet av språkundervisning
Undervisning i moderna språk
Christina Rosén, lektor i språkvetenskap, tyska. Telefon: 0470-70 88 55. E-post: christina.rosen@lnu.se

Fantasy, dystopier och skönlitteratur i klassrummet
Biträdande lektor i litteraturvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning. Telefon: 0470-76 78 46 E-post: malin.alkestrand@lnu.se

Islam
Jonas Svensson, professor i religionsvetenskap. Telefon: 072-594 14 84. E-post: jonas.svensson@lnu.se

Kulturella och kreativa näringar
Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi. Telefon: 070-849 04 19. E-post: lars.lindkvist@lnu.se

Midsommarfirande och andra kalenderdagar
Anders Fröjmark, docent i historia. Telefon: 070-889 70 29. E-post: anders.frojmark@lnu.se

Musikfestivaler
Jonas Bjälesjö, universitetslektor i kulturell ekonomi. Telefon: 070-314 82 66. E-post: jonas.bjalesjo@lnu.se

Musikindustri
Henric Lindström, adjunkt i företagsekonomi. Telefon: 070-939 71 40. E-post: henric.lindsrtrom@lnu.se

Skolforskning om flerspråkighet/svenska som andraspråk
Gudrun Svensson, docent i svenska som andra språk. Telefon: 072-594 16 97.
E-post: gudrun.svensson@lnu.se

Svenska som andraspråk, flerspråkighet, minoritetsspråk
Päivi Juvonen, professor i svenska som andra språk. Telefon: 0470-76 75 69.
E-post: paivi.juvonen@lnu.se

Miljö

Miljön i inomhusklimatet
Det är viktigt att våra fjärrvärmesystem fungerar väl så vi får ett härligt inomhusklimat under vinterhalvåret. Fjärrvärme kan också användas för att kyla kontor och bostäder när det blir varmt på sommaren.
William Hogland, professor i miljövetenskap. Telefon: 070-585 83 52. E-post: william.hogland@lnu.se

Sanering av våra vikar med ny robotteknik
Vattenspeglarna som omgärdar Kalmar, till exempel Malmfjärden, ska inte växa igen, och med hjälp av roboten Mudster kan bottensediment avlägsnas och återvinnas i enlighet med den cirkulära ekonomis tankegångar.
William Hogland, professor i miljövetenskap. Telefon: 070-585 83 52. E-post: william.hogland@lnu.se

Strandavfall – möjlig källa till näring och energiutvinning
Hur man kan avlägsna strändernas drivor av ruttnande tång för tursiternas bästa men också utnyttja det så kallade släket för energiutvinning och som en näringsresurs till exempel i jordbruket.
William Hogland, professor i miljövetenskap. Telefon: 070-585 83 52. E-post: william.hogland@lnu.se

Politik

Amerikansk politik
Sociala medier
Emma Ricknell, doktorand i statsvetenskap. Telefon: 070-499 62 38. E-post: emma.ricknell@lnu.se

Huseby/Florence Stephens
Kommunpolitik
Politisk historia
Erik Wångmar, docent i historia. Telefon: 072-594 14 17. E-post: erik.wangmar@lnu.se

Mellanösternpolitik: Israel-Palestina
Anders Persson, lektor i statsvetenskap. Telefon: 076-130 50 73.
E-post: anders.persson@lnu.se

Svensk politik
Politiskt beteende
Religiös förändring i Sverige
Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 80 22. E-post: magnus.hagevi@lnu.se

Polisväsende
Svensk kriminalpolitik
Robert Andersson, docent. Telefon: 070-618 05 03. E-post: robert.l.andersson@lnu.se

Skatter och fördelningsfrågor, utformning av ekonomisk politik
Spencer Bastani, docent i nationalekonomi. Telefon: 0470-70 84 32. E-post: spencer.bastani@lnu.se

Hälsa, sport och friluftsliv

Barn, fysisk aktivitet och hälsa
Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Fotboll och affärer, organisation och innovation
Idrottsturism
Sport, idrott och friluftsliv
Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0470-70 84 35. E-post: magnus.forslund@lnu.se

Friluftsliv – människans plats i naturen
Ironman – fysiologiska reaktioner
Tom Danielsson, universitetsadjunkt i idrottsvetenskap. Telefon: 073-933 51 93. E-post: tom.danielsson@lnu.se

Friluftsliv och hälsoeffekter av friluftsliv
Jonas Ahnesjö, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 65. E-post: jonas.ahnesjo@lnu.se

Fysisk aktivitet och hälsa
Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Goda utvecklingsmiljöer i idrott
Per-Göran Fahlström, lektor. Telefon 0470-70 80 55. E-post: pergoran.fahlstrom@lnu.se
Mats Glemne, lektor. Telefon: 070-517 87 29. E-post: mats.glemne@lnu.se
Susanne Linnér, lektor. Telefon: 0470-70 86 97. E-post: susanne.linner@lnu.se

Hälsoeffekter av ultrauthållighetslopp (typ Ironman)
Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Samhälleliga värden av idrott
Lars Behrenz, docent i nationalekonomi. Telefon: 072-216 51 08, E-post: lars.behrenz@lnu.se

Semester, bra för hjärtat!
Joep Perk, professor hälsovetenskap, läkare. Telefon: 070-344 50 96. E-post: joep.perk@lnu.se

Sjövett
Regler och överenskommelser som gör sommaren säkrare till sjöss
Andreas Backman, sjökapten och universitetsadjunkt, tel 073-513 33 08, e-post andreas.backman@lnu.se

Sommarlov
Spännande experiment för regniga dagar
Katrin Lindwall, adjunkt i medieteknik, tel 0470-70 89 33, e-post katrin.lindwall@lnu.se

Tangutveckling inom ungdomsidrotten
Per-Göran Fahlström, lektor. Telefon 0470-70 80 55.
E-post: pergoran.fahlstrom@lnu.se

Ungdomsidrott och etik
Susanne Linnér, lektor. Telefon: 0470-70 86 97.
E-post: susanne.linner@lnu.se

Shopping

E-handel
John Jeansson, lektor i informatik. Telefon: 0707-50 20 98. E-post: john.jeansson@lnu.se

Shopping och handel
Sinnesmarknadsföring
Miralem Helmefalk, lektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Telefon: 0480-49 71 12. E-post: miralem.helmefalk@lnu.se

Teknik

Underhåll och driftsäkerhet
Säkerhet och punktlighet i tåg- och flygtrafik samt produktions- och driftsäkerhet
Basim Al-Najjar, professor i systemekonom, tel 070-765 30 51, e-post basim.al-najjar@lnu.se
Mirka Kans, docent i systemekonomi, tel 076-760 36 68, e-post mirka.kans@lnu.se

Presskontakt:

Annika Sand

Telefon:

0470-70 85 54

Mobil:

076-830 01 05