På söndag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen. Högskolan i Halmstad har flera forskare som forskar om genus, normer och feminism. Här är några exempel!

Om hur synliga och osynliga socialt konstruerade könsgränser inom idrotten, i skolan och på gymmen kan förskjutas, korsas eller förändras.
​Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap
​​Kontakt: telefon 073-366 09 55, e-post eva-carin.lindgren@hh.se

Om kvinnors reproduktiva hälsa, vad som främjar hälsa vid graviditet och barnafödande, samt hur en säker och kvalitativ förlossningsvård kan uppnås.
​​Ing-Marie Carlsson, docent i omvårdnad
​​Kontakt: telefon 035-16 78 21, e-post ing-marie.carlsson@hh.se

Hur ett nytt utbildningskoncept kan påverka frågor kring jämställdhet, gemenskap och inkludering kopplat till teknikämnen
​​Pia Ulvenblad, docent i företagsekonomi
​Kontakt: telefon 035-16 75 42, e-post pia.ulvenblad@hh.se

​Jeaneth Johansson, professor i företagsekonomi
​Kontakt: telefon 035-16 75 91, e-post jeaneth.johansson@hh.se

Om kvinnors hälsa och ohälsa relaterat till bäckenbottentraumat vaginalt framfall efter vaginal förlossning
​Maria Mirskaya, universitetsadjunkt i omvårdnad
​Kontakt: telefon 035-16 75 87, e-post maria.mirskaya@hh.se

Hur normkritisk design kan användas som ett verktyg i organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete
​​Anna Isaksson, universitetslektor i sociologi
​​Kontakt: telefon 035-16 78 08, e-post anna.isaksson@hh.se

Om sexuella normkonflikter kopplade till migration
​Pernilla Ouis, professor i socialt arbete
​Kontakt: telefon 035-16 74 75, e-post pernilla.ouis@hh.se

Feminism som ”Hoppets politik” och den feministiska aktivismen i Sverige i dag
​Marta Cuesta, professor i sociologi
​Kontakt: telefon 035-16 72 67, e-post marta.cuesta@hh.se

Om kvinnor med långvarig ryggsmärta och hur de hanterar vardagen med smärtan som följeslagare
​​​Hilda Svensson, postdoktor i omvårdnad
​Kontakt: telefon 035-16 76 44, e-post hilda.svensson@hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.

Presskontakt:
Hilda Liberg
Telefon:
0729773863
Epost:
hilda.liberg@hh.se