Redan utsatta grupper i Sverige, Europa och världen kommer att drabbas mycket hårt av Covid-19-pandemin. Därför har Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies skapat en resurs för forskning om pandemin med fokus på dess sociala, ekonomiska och kulturella aspekter.

Medietäckningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 är omfattande. För att belysa pandemins sociala, ekonomiska och kulturella inverkan samlar Linnéuniversitetets spetsforskningscentrum Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies ny forskning, debattartiklar och journalistik som har fokus på dessa aspekter på sin webbsida och sin Facebook-sida.

– Pandemin drabbar utsatta och marginaliserade människor överallt. Vi samlar och sprider kunskap om denna utveckling oavsett var i världen den sker, säger Johan Höglund som är forskningsledare för Concurrences.

En stor del av den forskning och journalistik som Concurrences samlar, själva utför och sprider är samhällsvetenskaplig, men historiska och kulturvetenskapliga perspektiv är också mycket viktiga.

– Det är inte första gången världen upplever en pandemi. Hur har vi hanterat pandemier tidigare? Och hur formar den stora mängd pandemiberättelser som finns i litteratur och film vår förståelse för den kris som nu pågår?

Johan Höglund hoppas att forskningscentrumets initiativ får betydelse på både kort och lång sikt.

– På kort sikt en ökad medvetenhet om hur ojämn den växande krisen är, vilket kan skapa solidaritet och mildra lidande. På längre sikt hoppas vi att forskningen som kommer ur denna kris kan visa på vikten av att bryta ner de enorma klasskillnader som karaktäriserar det globala samhället.

Mer information

Concurrences har flera forskare som studerar den pågående utvecklingen. Man kan nå dem genom nyhetsnotiserna på centrumets webbsida, Lnu.se/concurrences, där kontaktpersoner finns angivna, eller via Åse Magnusson, ase.magnusson@lnu.se.

Presskontakt:

Annika Sand

Telefon:

0470-70 85 54

Mobil:

076-830 01 05