Edna Granéli är ämnesföreträdare i akvatisk ekologi med ansvar för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Kalmar. Hennes forskarlag arbetar med skadliga algblomningar i Östersjön och världshaven och det var på Edna Granélis initiativ som den uppskattade alginformationen per telefon, ”Fröken Alg”, startades.

Stiftelsen Norra Ölands Kulturcentrum motiverar utmärkelsen så här:
” Edna Granéli ges utmärkelsen för sitt utomordentliga sätt att driva forskning med stor betydelse inom naturvetenskap med fokus på akvatisk ekologi. Genom att skapa ”Fröken Alg” har Edna Granéli gjort forskningen tillgänglig för den breda allmänheten och och ökat fokus på Östersjön.”

Stipendieutdelning á 10.000 kr kommer att äga rum på Hälluddens kursgård, Ölands norra udde, tisdagen den 23 september klockan 15.00.

För mer information kontakta:
Edna Granéli
Professor akvatisk ekologi
Tel: 0480 – 44 73 07
edna.graneli@hik.se