Tropiska regnskogar har en unik förmåga att lagra stora mängder koldioxid. Att återställa förstörd regnskog är därför viktigt för hela planeten. För att detta arbete ska bli framgångsrikt har forskare nu undersökt träds genetiska variation och sett vilka träd som klarar ett allt torrare och varmare klimat.

De tropiska skogarna spelar en enormt viktig roll för hela vår planet – de hör nämligen till de ekosystem som har högst potential i hela världen att lagra kol. Träd och gröna växter tar upp och binder koldioxid och minskar därmed ökningen av växthusgaser i atmosfären. Men när jorden blir allt varmare blir också hotet mot de tropiska skogarna allt större.

Forskare vid SLU har därför studerat i vilken utsträckning det finns genetisk variation i träd i en tropisk regnskog i Sydostasien och hur denna variation påverkar trädens överlevnad och tillväxt, men också deras tolerans mot torka.

– Plantmaterialets kvalitet och tolerans mot framtida klimatförändringar är mycket viktigt för hur framgångsrik restaurering och återbeskogning av degraderade skogar i slutändan blir, säger Petter Axelsson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Vilka träd klarar variationer i klimatet?

För att bevara och restaurera tropiska skogar pågår en rad insatser där nya träd planteras för att återbeskoga hela tropiska landskap. Men för att detta arbete ska bli så framgångsrikt som möjligt behövs kunskap om vilken typ av träd som bör planteras.

I denna studie har forskarna studerat inhemska trädarter och från olika moderträd har de samlat in frön som de drivit upp plantor från. I studien kunde de sedan se att plantorna var olika mottagliga för skador av insekter och att det fanns en variation i hur snabbt de växer.

– För vissa trädarter fann vi också att hög tillväxt under optimala förhållanden med god vattentillgång var förknippat med ökad känslighet för torka, säger Petter Axelsson.

Det är detta fynd som tyder på att de plantor som växer bra i dag kan komma att växa dåligt i ett framtida klimat med mer utpräglad torka.

Viktigt med lokal expertis och kulturell förankring

Åttio procent av de träd som i dag används för återbeskogning av tropiska skogar utgörs av ett fåtal trädslag, såsom akacia, eukalyptus och teak, som på många platser inte utgör en naturlig del av floran i dessa skogar. Dessa arter används för att de är väl studerade och växer bra och därmed binder mycket kol, men trädslagen utgör ingen naturlig komponent i dessa ekosystem.

Träden har heller ingen koppling till människor som lever i och av dessa ekosystem och bidrar inte till att bevara den biologiska mångfalden på dessa platser.

– Vår forskning är också unik för att vi studerar inhemska trädarter som inte bara har hög potential för kolinlagring, utan också är mycket viktiga för de människor som lever i och av skogar i tropiska regioner. Dessutom bidrar de till bevarandet av den biologiska mångfalden i några av jordens mest artrika ekosystem, säger Petter Axelsson.

Forskningen har bedrivits som ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Yayasan Sabah, INIKEA Sow-A-seed project, Universitii Malaysia Sabah och Northern Arizona University.

Fakta

Samtliga träd som ingår i studien tillhör dipterocarpfamiljen (Dipterocarpaceae), som är den dominerande gruppen träd i tropisk regnskog i Sydostasien.

Vetenskaplig artikel

Axelsson, E.P., et al., A pre-adaptive approach for tropical forest restoration during climate change using naturally occurring genetic variation in response to water limitation. Restoration Ecology, 2020. 28(1): p. 156-165. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rec.13030

Kontaktperson

Petter Axelsson, Forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö
petter.axelsson@slu.se, +46907868361, +46793042878

Pressbild 

(får användas fritt i anslutning till rapportering om detta pressmeddelande, fotograf ska anges)

Presskontakt:
David Stephansson
Telefon:
018-67 14 92
Mobil:
072-511 69 90
Epost:
David.Stephansson@slu.se