Neuromuskulär skolios är ett betydligt svårare tillstånd än den mer kända ”tonårsskoliosen”, som i regel bara påverkar bröstryggen. Patienter med neuromuskulär skolios är oftast rullstolsburna. Skoliosen beror på den neuromuskulära sjukdomen och omfattar hela ryggraden och bäckenet.
Tillståndet kallas på engelska ”collapsing spine” för att kotpelaren rasar ihop när det upprätthållande muskelsystemet inte fungerar som det ska. Därför orkar inte dessa patienter sitta upprätt i rullstol mer än begränsade perioder i taget.

Universitetssjukhuset i Linköping är riksspecialist på kirurgisk behandling av neuromuskulär skolios – operationer där två metallstag sätts in längs hela ryggraden för att stabilisera och korrigera ryggen. Kirurgen Stig Aaro har haft medicinska data om operationernas resultat, men saknade data om vad operationerna betytt för patienternas liv i sin helhet. Dessa data har nu tagits fram av arbetsterapeuten Eva-Lena Larsson i en undersökning som är den största i sitt slag internationellt. Hon har följt upp 100 skoliospatienter både ett år och i genomsnitt sju år efter operationen.

– Min studie visar att patienterna får en bättre sittställning, blir mer självständiga och får ett rikare socialt liv efter operationen. De kan sköta fler vardagliga uppgifter själva, och de orkar mera när inte all deras energi går åt till att hålla sig upprätt. Dessa resultat bekräftas också av patienterna och deras familjer i deras egna rapporter, säger hon.

– En skoliosoperation är ett omfattande ingrepp. Det ger oss en stor trygghet att vi nu kan garantera både patienten och hans eller hennes föräldrar att operationen ger goda resultat både på kort och på lång sikt.

Avhandlingen, som utgår från avdelningarna Arbetsterapi och Sjukgymnastik vid Linköpings universitet, heter Pre- and postoperative evaluation of function and activity in patients with paralytic scoliosis. Disputationen äger rum den 1 november med docent Alf Udén från Lunds universitet som opponent. Eva-Lena Larsson träffas på tel 013-22 42 92, evala@inr.liu.se

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: