Då länderna skulle bli en del av ”det nya Europa” öppnade de sig för granskning av bl.a. EU-kommissionen, Europeiska Banken för Återuppbyggnad och Utveckling (EBRD) och Transparency International.
Forskningen visar att granskningen spelade en viktig roll för hur länderna uppfattades, och att det påskyndade europeiseringsprocessen. Att länderna blev en del av EU kan delvis ses som ett resultat av de snabba anpassningar som de intensiva granskningsprocesserna ledde till. Matilda Dahl konstaterar att det finns en stor tilltro till granskningssamhället, och drar en parallell till den rådande ekonomiska krisen i Sydeuropa.
– I ett granskningssamhälle som vilar på en grundmurad tro på mätbarhet, rasar förtroendet totalt då det vi trodde var mätbart visar sig inte vara det, eller rentav vara felaktigt. Detta reflekterar både finanskrisen 2008 i USA och den pågående ekonomiska krisen i Grekland. Det värsta som en modern stat kan göra är att inte göra sig granskningsbar gentemot internationella organisationer, eller ännu värre med vilje uppvisa felaktiga siffror. Till skillnad från Grekland, som har gjort alla fel enligt granskningssamhällets ideal om mätbarhet och transparens, har de baltiska staterna skolats in i självdisciplineringens mätbara logik, säger Matilda Dahl.
Matilda Dahl kommer att presentera sin skrift vid ett seminarium i Almedalsveckan, den 5 juli, på Högskolan på Gotland. Mer information. [Ref 1]
Matilda Dahl, fil. dr., är verksam som lektor i företagsekonomi på Högskolan på Gotland och forskar vid Score (Stockholms Centrum för Forskning om Offentlig Sektor). Forskningsintresset kretsar kring internationella organisationer, granskning och regionalisering. Studien av de baltiska ländernas anpassning till EU gjordes inom ramen av Matildas avhandling som publicerades 2007.
Skriften Granskningssamhället och det nya Europa – När de baltiska staterna sattes på prov kostar 210 kr och kan beställas via publications@hhs.se.
För mer information, vänligen kontakta:
Matilda Dahl, matilda.dahl@hgo.se, 070-9409837
Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor. Alla skrifter i serien går att beställa via publications@hhs.se. För mer information om serien, vänligen kontakta Emma Sjöström: 070-536 0422, emma.sjostrom@hhs.se. 

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringsliv och organisationer. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp 15 i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, management, strategi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Presskontakt:

Hanna Flodmark

Telefon:

08 736 9000

Mobil:

070 689 90 15