Hedersrelaterat våld och förtryck får stora konsekvenser för det barn som blir utsatt. Därför anordnar Barnafrid vid Linköpings universitet den 12–13 oktober en nationell konferens som ska ge specialistkunskap om barn och unga som drabbas av hedersvåld och förtyck. Konferensen invigs av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Det är inom ramen för regeringsuppdraget #Enfrågaomheder som det nationella centrumet för kunskap om våld mot barn, Barnafrid, bjuder in yrkesverksamma till en digital konferens. Syftet är att ge alla aktörer runt utsatta barn specialistkunskap om hedersproblematik.

– Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck måste fortsätta öka i samhället. Vi måste bli bättre på att fånga upp dem som behöver stöd och hjälp. Då är det centralt med ökad kunskap om vad hedersförtryck innebär, vilka tecken som finns på utsatthet och vilket stöd som utsatta kan få. Den här konferensen är en viktig del i det arbetet, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, som inleder konferensen.

Forskare, yrkesverksamma praktiker och myndigheter kommer under de två dagarna att behandla hedersproblematik utifrån både teori och praktik. Exempelvis kommer professor emeritus Unni Wikan, Oslo universitet, att belysa hedersbegreppet samt mekanismerna i hedersrelaterat våld och förtryck. Kammaråklagare Mattias Björk gör en genomgång av lagstiftningen kring äktenskapstvång samt går igenom ett rättsfall från brott till fällande dom.

– Barnafrid har ett uppdrag att vara en länk mellan forskning och praktik och konferensen kommer att ge oss en bra bild av det aktuella kunskapsläget på området hedersvåld och förtryck. Det är viktigt att existerande kunskapsluckor och möjligheter till vidare forskning och utvecklingsarbete ringas in, säger, professor Laura Korhonen, chef för det nationella kunskapscentret Barnafrid.

Nationella konferensen följs upp av sju regionala konferenser

En stor del av besökarna på konferensen #Enfrågaomheder är knutna till de Barnahus runt om i landet som arbetar med barn och unga som behöver stöd och hjälp. Där arbetar bland annat polis, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans för att hjälpa barn som blivit utsatta för brott. För att stärka Barnahusverksamheternas kompetens kring utredningsarbete inom hedersrelaterat våld arrangerar Barnafrid också sju regionala konferenser, från norr till söder. De lokala konferenserna kommer att ge yrkesverksamma möjlighet till samverkan samt utbyte av erfarenheter kring hedersrelaterat förtryck i just deras region.

Media som vill delta i konferensen kan kontakta Ulrik Svedin, 013-28 23 04, ulrik.svedin@liu.se. Han kan också förmedla kontakt med experter.

När: Konferensen #Enfrågaomheder 12–13 oktober.

Var: Konferensen kommer att sändas digitalt

Länk till program 

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommervarje fredag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Presskontakt:
Therese Ekstrand Amaya
Telefon:
013-28 22 51
Epost:
therese.ekstrand.amaya@liu.se