Sex nya hedersdoktorer, varav fem kvinnor, har utsetts vid SLU. Hedersdoktorernas olika ämnen spänner från skogs- och miljöengagemang, husdjursforskning och hotade djurarter till skelettsjukdomar, matsvinn och landsbygdsutveckling.

Klicka på namnen nedan så kommer du till sidor med mer information om de respektive hedersdoktorernas bakgrunder. Där finns också pressbilder och länkar.

  • Armbryterska och skogsägare Heidi Andersson, Storuman, utses till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap 2018. Hon är skogsägare och armbryterska och har ett genuint engagemang för miljöfrågor. Hon driver nu tillsammans med maken bloggen www.fossilfri.com med målet att bli fossilfria till år 2025.
  • Professor Eleanor J. Milner-Gulland, Oxford University, utses till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap 2018. Hon är är en erkänd auktoritet när det gäller hållbar naturresursförvaltning och bevarande av hotade djurarter. Hon disputerade på en avhandling om exploateringen av elefanter, noshörningar och saiga-antiloper. Ett speciellt intresse är olaglig handel med djur.
  • Direktör Anders Wall, Heby, utses till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2018. Direktör Anders Wall har genom åren donerat stora summor till forskning och landsbygdsutveckling, bland annat till Beijerlaboratoriet för husdjursforskning vid SLU.
  • Professor Cathy Carlson, Minnesota University, utses till veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Hennes forskning rör sjukdomar som drabbar olika delar av rörelseapparaten, bland annat osteokondros. Det är en utvecklingsrubbning i skelettet som drabbar gris, hund, nötkreatur, häst och även människa.
  • Professor Vera Bitsch, Münchens tekniska universitet, utses till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 2018. Hon forskar om ekonomi och företagande i de gröna näringarna, bland annat om hållbarhetsfrågor i värdekedjan. Hon har bland annat arbetat med projekt kring matsvinn, ”containerdykning” och social delaktighet.
  • Professor emerita Louise Fortmann, University of California, Berkeley, utses till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap 2018. Hon är en framstående pionjär inom fältet landsbygdsutveckling, framför allt inom deltagardriven och interdisciplinär forskning och hon blandar vetenskap med praktisk tillämpning på ett unikt sätt även i sin undervisning.

Hedersdoktorerna kommer alla att föreläsa den 5 oktober vid SLU i Uppsala och promoveras vid högtiden den 6 oktober 2018. Föreläsningarna är öppna och mer information kommer.

Presskontakt:
Nora Adelsköld
Telefon:
018-67 17 07
Epost:
nora.adelskold@slu.se