Att opponenten Dr. Rainer Moufang, EPO, München på grund av oförutsedda omständigheter inte kan komma till Stockholm är med dagens teknik inget problem. Opponenten sitter på plats i München och bild sänds via telenätet till Stockholm så att respondent, betygsnämnd och auditorium kan se och höra honom. Samtidigt sänds bild till München så att opponenten kan se och höra respondenten.

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Johansson, utbildningsledare, kanslichef för Juridiska fakultetskansliet, tfn 08 – 16 20 49, e-post: Bengt.Johansson@juridicum.su.se

Jenny Malmström, fakultetssekreterare,
tfn 08 – 16 25 40, e-post: Jenny.Malmstrom@juridicum.su.se

Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.juridicum.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: