Tillväxtverket och Energimyndigheten har nominerat Högskolan i Gävle som Sveriges kandidat till EU:s pris för företagsfrämjande.

EU-kommissionen arrangerar varje år en tävling för att lyfta fram goda exempel på företagsfrämjande. I år är Högskolan i Gävles och Högskolan Dalarnas samarbete, för att hjälpa små och medelstora företag med energieffektivisering, utvalt som ett av de två bästa projekten i Sverige.

En chans för de mindre företagen

Via KTP-projektet, (Knowledge Transfer Partnerships), kan företag få hjälp av en nyexaminerad akademiker att utveckla företaget och högskolan får i sin tur viktig kunskap för vidare forskning.

Samverkansmodellen innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Under hela tiden medverkar Högskolan i Gävle eller Högskolan Dalarna med en kvalificerad handledare, en affärscoach och man kan också bidra med labbresurser.

– Företagen har genom KTP kunnat genomföra givande och spännande projekt. I Gävleborg har vi haft KTP på en del mindre orter, dit det inte är så självklart att man söker sig till som nyexaminerad student. Att vi nominerats som bäst i Sverige är ju en fantastisk bekräftelse för oss alla som är inblandade i detta, säger Ola Wiklund, samordnare för KTP vid Högskolan i Gävle.

Läs mer

KTP finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg och Region Dalarna.

För mer information, v v kontakta:
Ola Wiklund, samordnare för KTP vid Högskolan i Gävle.
Tel: 070-541 27 00
E-post: ola.wiklund@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Stina Lilja
Telefon:
073-915 05 50
Epost:
stina.lilja@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se
Presskontakt:
Anna Sällberg
Telefon:
070-410 63 78
Epost:
anna.sallberg@hig.se
Presskontakt:
Marie Hägg
Telefon:
070-4857347
Epost:
marie.hagg@hig.se