Den 19-20 april firar Högskolan i Gävle Akademisk högtid. Då promoveras nya doktorer och årets hedersdoktor. Nya professorer installeras och det blir utdelning av priser och utmärkelser.

Torsdag 19 april – Installationsföreläsningar, Högskolan i Gävle, Stora Jadwigasalen, Sal 13:111, 08.40-14.40

Torsdagen den 19 april håller våra nya professorer populärvetenskapliga presentationer om sin forskning. En intressant dag med med föreläsningar som är öppna för alla intresserade, se program nedan.

Installationsföreläsningar 19 april

Akademisk Högtid


Fredag 20 april – Akademisk högtid, Högskolan i Gävle, Valhall, Sal 41:204, 16.00-18.00

Årets högtid är den sjunde Akademiska Högtid som Högskolan i Gävle arrangerar. Vid högtiden promoverar vi årets hedersdoktor och Högskolans nya doktorer, installerar nya professorer och delar ut priser och utmärkelser.

Ceremonin i Valhall är öppen för alla intresserade och innehåller musik framförd av Linnékvintetten.

Högtiden avslutas med utdelning av stipendier och priser.

Medier är välkomna att närvara under både föreläsningarna och ceremonin för Akademisk högtid.

Högtidsceremoni 20 aprilFör mer information kontakta:
Jonas Kågström, ceremonimästare
Tel: 026-64 87 75
E-post: jonas.kagstrom@hig.se

Johanna Esplund, kommunikatör
Tel: 026-64 87 16, 070-090 27 83
E-post: johanna.esplund@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Telefon:
026-648509
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se