KK-stiftelsen, Högskolan i Halmstad och näringslivet storsatsar gemensamt för att på ett hållbart och innovativt sätt möta samhällsutmaningar inom hälso- och sjukvård och framtidens transportsystem. Tillskottet innebär en kraftfull satsning på tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom Högskolans två profilområden Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen.

Högskolan i Halmstad fokuserar sin forskning i två övergripande profilområden – Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har beviljat finansiering för ett stort antal forsknings- och utbildningssatsningar inom de två profilområdena. Sammanlagt satsar KK-stiftelsen, Högskolan i Halmstad och näringslivet gemensamt 85 miljoner kronor i projekt och rekryteringar de kommande fyra åren.

– Detta är väldigt glädjande! KK-stiftelsens beslut innebär att vi gemensamt med olika samhällsaktörer kan initiera nya forsknings- och utbildningssatsningar för att möta viktiga utmaningar, både på samhällsnivå och för individen. Insatserna bedrivs i konkret samverkan med både privat och offentlig sektor, säger Högskolan i Halmstads rektor Stephen Hwang.

I den nya satsningen ingår bland annat att utveckla nätbaserad utbildning för yrkesverksamma inom tjänstedesign och hållbar utveckling, samt två större forskningsprojekt, inriktade på smart mobilitet. Det ena handlar om digital tjänsteutveckling och hur olika aktörer kan samarbeta i ett ekosystem för transporttjänster. Det andra rör självkörande fordon och hur de bättre kan läsa av sin omgivning. Det senare är en utveckling av den forskning som låg till grund för Högskolans uppmärksammade seger i 2016 års internationella tävling kring samverkande och kommunicerande bilar – Grand Cooperative Driving Challenge 2016.

– KK-stiftelsens förtroende för Högskolan ger oss möjligheten att ytterligare stärka vår kompetens inom hälsoinnovationoch inbyggda och intelligenta system i allmänhet, samt artificiell intelligens och digitalisering i synnerhet, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, programchef för Högskolan i Halmstads KK-miljö som heter Forskning för innovation.

KK-miljön Forskning för innovation

Högskolan i Halmstad är ett av fem lärosäten i landet som har utsetts till en så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. Högskolans KK-miljö har namnet Forskning för innovation och är fokuserad på profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. De grundar sig i Högskolans tre forskarutbildningsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. 

Läs mer: Forskning för innovation.

Högskolans profilområden

Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen är Högskolan i Halmstads två lärosätesövergripande profilområden inom utbildning, forskning och samverkan.

Läs mer: profilområde Hälsoinnovation.

Läs mer: profilområde Smarta städer och samhällen.

Kontakt

Thorsteinn Rögnvaldsson, programchef för Forskning för innovation

E-post: thorsteinn.rognvaldsson@hh.se

Telefon: 076-724 62 77


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 10 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.

Presskontakt:
Louise Wandel
Telefon:
035-167414
Mobil:
0721-582906
Epost:
louise.wandel@hh.se