Högskolan i Gävle var tidig med forskning om digitalisering i undervisning och nu samlar man under tre dagar framstående nationella och internationella forskare för att diskutera frågor i frontlinjen.

– Under tre dagar ska vi föra intensiva diskussioner, där doktorander involveras och där också framstående nationella och internationella forskare är med, säger Göran Fransson, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

Frågor kopplade till Big Data, AI och robotar i undervisningen, digitalt utanförskap samt möjligheter att ”tänka nytt” när digitaliseringen förändrar våra samhällen och hur detta påverkar utbildningsystemet, kommer att diskuteras.

Forskarskolan GRADE

GRADE, ”Forskarskolan för digitalisering i utbildning” påbörjades för ett år sedan och ska pågå i fyra år. Till forskarskolan har knutits 19 doktorander och det är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, KTH, Göteborgs universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Umeå universitet.

– Vi vill mötas över ämnesgränser och via forskning belysa hur digitaliseringen tar form i utbildningsväsendet och gemensamt komma fram till sätt att undervisa och tänka som passar både lärare och elever, säger Göran Fransson.

”Lärarna vill se ett mervärde”

Han säger att digitaliseringen i skolan, som kan handla om användningen av sociala medier, olika digitala läromedel och samarbetsplattsformar, går både långsamt och fort. Långsamt med implementeringen av det som verkligen är användbart, men fort om man ser till höjda förväntningar.

– Här finns hos många lärare en sund skepsis, men också ett stort intresse, man vill se att det här verkligen bidrar till undervisningen och de måste få tid och möjlighet att lära sig att använda det på rätt sätt.

– Lärarna behöver få möjlighet att utveckla en trygghet och det finns också behov av att vetenskapligt utprova vad som fungerar och ger ett mervärde samt ta vara på lärarnas och elevernas erfarenheter.

Internationellt symposium 17-20 september

GRADE samlar nu ett internationellt symposium där cirka 40 personer (forskare, handledare och doktorander) från Sverige men också internationella forskare, från USA, Finland, Tyskland, Norge och Australien, medverkar för att prata om digitalisering.

Under intensiva dagar varvas föreläsningar och diskussioner kring utmaningar kopplade till digitalisering i samhället i stor och till utbildningsystemet i synnerhet.

Öppna föreläsningar 17 september

I samband med symposiet arrangeras öppna föreläsningar i Valhall på Högskolan i Gävle den 17 september klockan 13:00-16:00. Gemensamt för föreläsningarna är att samtliga har koppling till digitalisering i utbildning och att de är riktade mot lärare, förskollärare, studenter, IT-strateger och skolledare.

Program

Kontakt:

Göran Fransson, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-321 29 09
E-post: goran.fransson@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Stina Lilja
Telefon:
073-915 05 50
Epost:
stina.lilja@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se
Presskontakt:
Anna Sällberg
Telefon:
070-410 63 78
Epost:
anna.sallberg@hig.se
Presskontakt:
Marie Hägg
Telefon:
070-4857347
Epost:
marie.hagg@hig.se