I svenska kustlandskap har boende, infrastruktur och fiskenäring funnits sedan länge samtidigt som områdena varit viktiga för friluftsliv. När områdena ska bevaras men samtidigt utvecklas uppstår därför ofta konflikter. Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, visar på sätt att hantera dessa konflikter genom planering.

Utgångspunkten för Rosemarie Ankres avhandling i ämnet fysisk planering är att beskriva och analysera eventuella målkonflikter kopplade till friluftsliv utifrån både ett planerings- och ett användarperspektiv. Utvecklingen av friluftsliv och turism innebär ett ökat antal besökare i de svenska kustlandskapen, vilket gör att det kan finnas olika intressenter som kan komma i konflikt med varandra när områdena ska utvecklas men samtidigt bevaras.

Rosemarie Ankres forskning ger kunskap om spänningen mellan olika attityder och synsätt i den fysiska planeringens processer, förvaltning samt friluftslivets användare i svenska kustlandskap. Avhandlingen ger även kunskap om sätt att hantera konflikter, där särskilt användarperspektivet är en viktig del. Avhandlingen baseras på två fallstudier i Luleå och Blekinge skärgårdar.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 22 mars
Tid: Kl. 13:00
Plats
: Sal C446, BTH, Campus Gräsvik
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!

För mer information kontakta Rosemarie Ankre via e-post: rosemarie.ankre@miun.se eller via telefon: 010-14 27 836.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se eller se vår presentationsfilm med våra utbildningar nedan.


Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se