Den pågående klimatförändringen påverkar den svenska fjällvärlden. Temperatur och nederbörd förändras så att växter och djur i den svenska fjällvärlden kan ställas inför nya utmaningar. Flera av våra arter i norr är speciellt anpassade till att leva med låga vintertemperaturer, snö och korta växtsäsonger. Ett genomgående fenomen är att många djur har en större kroppsstorlek i norra Sverige. Älgen är ett typexempel på en art som är anpassad till den hårda vardagen i fjällvärlden.

ICEMOOSE är ett gemensamt initiativ av ICEHOTEL, Sveaskog och Svenska Jägareförbundet för att förbehållslöst stödja SLU:s forskning om klimat, älg och människa. Älgen är en viktig symbol för våra organisationers verksamhet, för fjällen och för människorna i norr.

ICEHOTEL, Sveaskog och Svenska Jägareförbundet ger med ICEMOOSE SLU möjlighet att långsiktigt studera älg, klimat, människa, och förutsättningarna för forskningsturism i arktiska Sverige. En viktig del av ICEMOOSE är att utveckla formerna för samverkan mellan universitet och samhället.

– Älg, is och snö är exklusiva varumärken för arktiska Sverige. ICEMOOSE ger oss världsunik kunskap från en fascinerande miljö där djur och människor lever sida vid sida. Vi satsar på ICEMOOSE för att hållbart och med lokal förankring utveckla naturturismen i norr, säger Yngve Bergqvist, VD ICEHOTEL Jukkasjärvi.

– Älgen är en oöverträffad symbol för Sveriges natur och den svenska jakten. ICEMOOSE lägger grunden till kunskap om hur människa och miljö i norr kan samverka i framtiden, säger Håkan Weberyd generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

– För oss är det viktigt att stödja SLUs internationellt ledande grupp på området älg, klimat, turism och människa, säger VD Jimmy Pettersson Sveaskog Naturupplevelser AB.

– Jag är mycket tacksam att vi på SLU får denna enastående möjlighet att studera älgen, norra Sveriges symbol för vildmark, natur och turism tack vare satsningen på ICEMOOSE till Göran Ericssons grupp, säger professor Tomas Lundmark, dekanus vid SLUs skogsvetenskapliga fakultet.

Fakta, älgen:
• Älgen är symbol för svensk naturturism
• För många européer är älgen en viktig reseanledning till Sverige
• Vintertid besöker i dag 2000 naturturister dalgången Kiruna – Nikkaluokta enbart för att studera älgar
• Exportvärdet för svensk turistindustri (utländska gästers konsumtion) är snart 100 miljarder kronor per år och är idag en av Sveriges största näringar
• Det totala bruttojaktvärdet i Sverige uppgick till 3 miljarder kronor 2005/06
• Älgen är det viltslag som har störst jaktvärde
• Det fanns 300 000 älgar i Sverige hösten 2009
• Antalet jaktkortslösare är i dag – jaktåret 2009/10- cirka 265 000
• Landets genomsnittsjägare jagar älg drygt 9 dagar per år
• 2005/06 års genomsnittsjägare fick 54 kilo viltkött med sig hem. För landet motsvarar det 15 miljoner kilo (2005/06)
• Sextionio (69) % av alla svenska hushåll använder kött från vilt minst en gång per år

Presskontakt:
SLU: Professor Göran Ericsson, 070-676 5012 (www.alg-forskning.se; www.moose-research.se)
ICEHOTEL: Roger Jacobsson 070-657 1388
Svenska Jägareförbundet: Åke Granström, 070-330 0642
Sveaskog Naturupplevelser AB: Jimmy Pettersson 070-601 4661