Spännande och intressanta gäster i panelen när den högaktuella öppna seminarieserien om hoten mot demokratin, som startade hösten 2017, fortsätter vid Högskolan i Gävle.

28 januari 2019 – Det offentliga samtalets möjligheter och begränsningar

Medverkande: Stina Oscarson och Göran Rosenberg

Stina Oscarson
Stina Oscarson

Göran Rosenberg
Göran Rosenberg

”Jag har aldrig riktigt förstått det lättsinne i synen på ords makt som jag tycker mig notera hos dem som menar att yttrandefriheten i princip ska vara obegränsad. Som om ord bara är ord och alltid kan bemötas med ord.”
Göran Rosenberg

Hur skapar vi en hållbar demokrati?

Det offentliga samtalet tycks ha polariserats och språk och tonfall hårdnat. Lyssnandet och eftertanken har fått stå tillbaka.

Vi påminner om Förintelsens minnesdag 27 januari och demokratins sårbarhet och skörhet.

Musikinslag:
Några av Stig Dagermans dagsverser framförda av Urban Forsgren och Bengt Söderhäll.

Bengt Söderhäll
Moderator Bengt Söderhäll

Datum:: Måndag 28 januari
Tid: Kl 12.30-14.30
Plats: Hörsal Valhall Högskolan i Gävle

Alla är varmt välkomna. Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på kaffe & smörgås från klockan 12:00


För mer information, v v kontakta:
Maivor Hallén, bibliotekschef
Tel: 026-64 81 88, 070-605 66 26
E-post: maivor.hallen@hig.se

Bengt Söderhäll, lektor i didaktik
Tel: 076-800 47 72
E-post: bengt.soderhall@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto Bengt Söderhäll: Ove Wall

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se
Presskontakt:
Anna Sällberg
Telefon:
070-410 63 78
Epost:
anna.sallberg@hig.se
Presskontakt:
Marie Hägg
Telefon:
070-4857347
Epost:
marie.hagg@hig.se