Välkommen till ett webbinarium anordnat av Kungl. Skytteanska Samfundet under rubriken: Hur tar vi vid efter Covid? Om norrländskt forskningssamarbete i ett brett samhälleligt och kulturellt perspektiv.

Webbinariet syftar till att i ett framåtblickande perspektiv diskutera samarbetsmöjligheter mellan de norrländska lärosätena och med Skytteanska Samfundets övergripande ändamål i fokus.

Inbjudna till webbinariet är Skytteanska Samfundets ledamöter, anställda vid de norrländska lärosätena samt intresserad allmänhet.

Efter en kort inledning av preses Lars-Erik Edlund fortsätter arrangemanget med en paneldiskussion ledd av moderator Sverker Olofsson utifrån frågan: ”Vad har covid-pandemin inneburit för de norrländska lärosätena?”

I den påföljande diskussionen fokuseras hur lärdomar från covid-pandemin kan stödja framtida samarbete och Samfundets norrländska arbete.

Panelen består av följande:

Rektor Anders Fällström, Mittuniversitetet
Rektor Ylva Fältholm, Högskolan i Gävle
Prorektor Cathrine Norberg, Luleå Tekniska Universitet
Vice dekan Ann Dolling, Fakulteten för skogsvetenskap, SLU, Umeå
Vice rektor Dieter Müller, Umeå universitet

Webbinariet avslutas av vice preses Britta Lundgren.

Anmälan till webbinariet sker via blankett på Kungl. Skytteanska Samfundets hemsida

Sista anmälningsdatum 16 november

En länk för deltagande i webbinariet kommer efter sista anmälningsdatum att tillsändas via e-post.

Varmt välkomna!

Arrangörer: Humanistisk fakultetet och Kungl. Skytteanska Samfundet

Sverker Olofsson

Kontaktpersoner:

Lars-Erik Edlund, preses
Britta Lundgren, vice preses

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805