Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos svenska män och sjukdomen drabbar ca 7 000 män varje år. Medelåldern vid diagnostillfället är relativt hög, ca 74 år, men mikroskopiskt små tumörer finns i prostatakörteln hos var tredje man redan i 50-årsåldern och vid 80 års ålder har mer än hälften av alla män en s.k. ”tyst” (latent) prostatacancer.

Små lokaliserade tumörer kan botas med kirurgi eller strålning, men när sjukdomen spritt sig utanför prostatan finns ingen bot. I dessa fall går behandlingen ut på att minska det manliga könshormonet testosteron genom bl.a. behandling med GnRH-lika ämnen. GnRH (gonadotropin- releasing hormone) är ett överordnat hormon från hjärnan som har en central roll inom reproduktionsbiologin då det i första hand styr produktionen av könshormoner hos både män och kvinnor. S.k. ”medicinsk kastrering” med GnRH leder till en hämning av testiklarnas hormonproduktion och utan testosteronet slutar tumören växa. Eftersom nya studier visar att GnRH-receptorer finns på flera ställen i kroppen, förutom hypofysen, är det viktigt att utreda om hormonet GnRH, som ges till ett stort antal prostatacancerpatienter, i sig har direkta effekter på prostatatumörer.

Avhandlingen visar att receptorer för GnRH finns i relativt högt antal i både normal prostatavävnad och i prostatatumörer. Uttrycket av receptorerna regleras av testosteron: När testosteronet försvinner ökar nivåerna av GnRH-receptorer. Det tyder på att GnRH-behandling förutom att minska testosteronhalten också kan ha direkta effekter på prostatatumörer — men det är ännu okänt om dessa lokala effekter är stimulerande eller hämmande. Resultaten i avhandlingen antyder dock att den lokala effekten i prostata förstärker kastrationseffekten, dvs. leder till ytterligare minskning av prostatacellernas tillväxtförmåga.

Sammantaget visar avhandlingen att ökad kunskap om GnRH och dess effekter i olika vävnader kan ge bättre behandlingsmetoder för spridd prostatacancer.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap samt Institutionen för medicinsk biovetenskap och har titeln ”Gonadotropin-releasing hormone receptors in normal and malignant prostate tissue”. Svensk titel: ”Gonadotropin-releasing hormon-receptorer i normal samt malign prostatavävnad”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal E04 (sout.), by 6E, NUS.
Fakultetsopponent är docent Anders Bjartell, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

Åse Tieva är född och uppvuxen i Arvidsjaur. Hon kan nås på tel. 090- 785 2198, e-post: ase.tieva@urologi.umu.se