Det sägs ofta i den allmänna debatten att civilsamhällets organisationer tappar medlemmar, att de förlorar fokus på sitt ursprungliga uppdrag eller att de inte längre är lika relevanta i dagens samhälle. Flera forskare varnar för denna utveckling då den kan leda till minskad demokrati, inte enbart inom de berörda organisationerna utan även på samhällsnivå.

– Min studie pekar på hur viktigt det är att ha ett demokratiskt lednings- och beslutssystem för denna typ av organisationer. Detta möjliggör för organisationen att förändras i takt med samhället samtidigt som den bevarar ett visst avstånd från sin omgivande miljö och därmed lyckas behålla sin särart, säger Stefan Einarsson.

Genom att göra detta, har den studerade organisationen IOGT-NTO, inte bara varit trogen sitt ursprungliga uppdrag, utan även lyckats växa i medlemsantal samt utökat den organisatoriska demokratin genom att inkludera nya grupper av medlemmar i beslutsprocessen.

– Genom att hålla den ideologiska diskussionen levande inom organisationen kan man hålla fokus på uppdraget samtidigt som det fungerar som en källa till strategisk utveckling, säger Stefan Einarsson.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Einarsson, stefan.einarsson@hhs.se, mobil: 070-368 64 01

Avhandlingen kan läsas i sin helhet här: ”Ideology Being Governed: Strategy Formation in Civil Society” [Ref 1] eller beställas i bokform från Handelshögskolan i Stockholm på EFI.publications@hhs.se.

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland [Ref 2] och Ryssland [Ref 3] och erbjuder kandidat, [Ref 4] master [Ref 5]- och MBA-program [Ref 6], liksom forskarutbildning och executive education [Ref 7]. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm . Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se [Ref 8]