Vad är det politiken egentligen borde syssla med? Vilka är vårt moderna samhälles största utmaningar, och vad kan göras för att övervinna dem? Det här är frågor som faktiskt tycks ha svar. I tre års tid har forskare över hela världen sammanställt kunskap om de utmaningar vi står inför, och de metoder som finns för att förbättra våra institutioner. Budskapet är tydligt, ett bättre samhälle är möjligt och slutsatserna presenteras nu i en ny bok.

I en tid då många har förlorat hoppet om en ljusare framtid, bland konflikter, terrorism, miljöförstörelse, ekonomisk ojämlikhet och nedmontering av demokratin, föreslår författarna till boken Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle hur vi kan ompröva och reformera våra nyckelinstitutioner; marknader, företag, välfärdspolitik, demokratiska processer och transnationell styrning, för att skapa bättre samhällen baserade på kärnprinciper för mänsklig värdighet, hållbarhet och rättvisa.

Visionen i boken bygger på 300 forskares gemensamma arbete i International Panel on Social Progress (IPSP). Forskarna, många av dem välkända namn, kommer från olika delar av världen och från en rad olika samhällsvetenskapliga discipliner. Författarna till Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle är några av dessa forskare, bland andra Marc Fleurbeay som är en av initiativtagarna till IPSP.

På tisdag den 16 oktober lanseras boken i samband med ett seminarium där Marc Fleurbaey deltar tillsammans med tre svenska forskare som deltagit i IPSP:s arbete; Kerstin Sahlin (professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet), Denny Vågerö (professor em i medicinsk sociologi vid CHESS, Stockholms universitet) och Gustaf Arrhenius (professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet samt VD för Institutet för Framtidsstudier). De metoder som föreslås för att åstadkomma samhällsförändring diskuteras sedan av Kristina Persson (initiativtagare till tankesmedjan Global utmaning och tidigare minister för strategi- och framtidsfrågor), Bettina Kashefi (chefsekonom på Svenskt Näringsliv), Carlos Rojas (analyschef på Sweden research och aktiv i arbetet med social hållbarhet och migration) samt Robert Watt (kommunikationschef på Stockholm Environment Institute).

Tid: Kl. 13.00–16.15
Plats: Playhouse, Drottninggatan 71 i Stockholm

Hela seminariet kommer att hållas på engelska.

Boken Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle är skriven av Marc Fleurbaey, Olivier Bouin, Marie-Laure Salles-Djelic, Ravi Kanbur, Helga Nowotny och Elisa Reis, med förord av Amartya Sen.

För frågor och anmälan, kontakta Erika Karlsson, erika.karlsson@iffs.se.

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse finansierad genom bidrag från statsbudgeten och externa forskningsanslag. Institutet bedriver tvärvetenskaplig forskning kring framtidsfrågor och verkar för en offentlig framtidsdebatt genom publikationer, seminarier och konferenser.

Erika Karlsson, erika.karlsson@iffs.se