Nu fortsätter samtalen mellan företrädare för industrin och Högskolan i Gävles forskare, denna gång handlar det om hur vi får medarbetare som mår bra och presterar bra.

Gert Frick, direktör på Volvo personvagnar och expert på lean, blir en av företrädarna när industrin och Högskolans forskare för andra gången träffas den 27 mars. Samtalet kommer att ha två fokusområden: Human lean, ett ledarskap som skall vara stödjande, deltagande och som syftar till att utveckla medarbetare och det flexibla arbetets speciella möjligheter och också utmaningar.

– Trots att industrin är mer automatiserad än någonsin tidigare framstår ändå människans insats i produktionen som viktig och på Högskolan bedrivs internationellt uppmärksammad forskning om hur vi kan få en bättre arbetshälsa genom att organisera arbetet på ett annat sätt, säger Joakim Helmbrant, samverkansansvarig vid Högskolan.

Catharina Hegrelius. Foto: Anna Sällberg

– Många företag i regionen står inför stora förändringar där Högskolan i Gävle kan bidra till lösningar genom utbildning och forskning, säger Catharina Hegrelius, specialist med inriktning på forskningsfinansiering vid Högskolan.

Håkan Flink, strategisk ambassadör för kompetenstillväxt på ABB i Ludvika.

I januari hölls det första samtalet under rubriken kompetenshöjning och utmaningsdriven forskning och innovation, ett samtal som samlade vd:ar och andra chefer från till exempel Sandvik, Ovako, Monitor, Lantmäteriet och Rottneros.

– Det kändes självklart att vara med på industrisamtalet på Högskolan i Gävle, vi står inför en extrem kompetensbrist och vi måste själva ta ansvar och göra allt vi kan för att motverka det, säger Håkan Flink, strategisk ambassadör för kompetenstillväxt på ABB i Ludvika, och en av deltagarna på det förra industrisamtalet.

Tanken med industrisamtalet är att företag får möjlighet att diskutera med Högskolan för att se hur man gemensamt kan arbeta för att utveckla kompetensen hos båda och på så sätt stärka varandra.

Industrisamtalet

Dag: 27 mars, 2019
Tid: 12:00 – 16:00
Plats: Högskolan i Gävle, Krusenstjernasalen

För mer information, och intresseanmälan:
Joakim Helmbrant, samverkansanvarig vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-377 89 05
E-post: Joakim.Helmbrant@hig.se

—————————————————


Industridagen 2019

Högskolan i Gävle är även medarrangör vid Industridagen 2019, där bland annat rektor Ylva Fältholm kommer att medverka. Den 30 september kommer svensk industris största evenemang till Gävleborg och Region Gävleborg, Sandvik AB och Högskolan i Gävle står tillsammans värd för evenemanget som för första gången har sin placering i Gävleborg.
Industridagen 2019

Dagen efter, första oktober anordnar Högskolan i Gävle ett eget seminarium med industriföretag som också är en del i industrisamtalet.

För mer information:
Joakim Helmbrant, samverkansanvarig vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-377 89 05
E-post: Joakim.Helmbrant@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se
Presskontakt:
Anna Sällberg
Telefon:
070-410 63 78
Epost:
anna.sallberg@hig.se
Presskontakt:
Marie Hägg
Telefon:
070-4857347
Epost:
marie.hagg@hig.se