– Vi är på väg åt fel håll och måste göra städerna motståndskraftiga mot de naturkatastrofer som klimatförändringarna för med sig. Det är vårt ansvar att skydda de som bor i städer, säger Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle.

Inför FN:s årliga klimatkonferens, som nu inleds i Madrid, hålls en parallellkonferens i Stockholm under ledning av Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio, ett forskningsprogram inom hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle.

Stephan pekar på en ny energirapport som visar att den globala användningen av fossila bränslen har ökat och säger att de kommer med ett tydligt budskap till Madrid om insikter från stadsutveckling i de nordiska städerna relaterat till att nå klimatmålet.

Stephan Barthel

Stephan Barthel

– Är vi på väg åt det hållet då måste forskarna se sanningen i vitögat och se att vi kanske inte kommer att klara det här. Att det nu är dags att börja bygga motståndskraft mot den typ av naturkatastrofer som vi kan förvänta att klimatförändringarna för med sig, säger Stephan Barthel.

Konferensen ”The future of Nordic cities”

Kontakt:

Stephan Barthel docent i Geospatial informationsteknik och föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle
Tel: 076-360 57 05
E-post: stephan.barthel@hig.se

Urban Studio

Text: Douglas Öhrbom
Foto: G. Milo/Flickr

——————————————————-

Klimat och miljöforskare vid Högskolan i Gävle:

Vill du komma i kontakt med någon av dessa forskare kontakta:
Douglas Öhrbom, redaktör vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-273 36 56
E-post: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Stina Lilja
Telefon:
073-915 05 50
Epost:
stina.lilja@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se
Presskontakt:
Anna Sällberg
Telefon:
070-410 63 78
Epost:
anna.sallberg@hig.se
Presskontakt:
Marie Hägg
Telefon:
070-4857347
Epost:
marie.hagg@hig.se