Just nu uppmärksammas syrebristen i Östersjön extra mycket i den internationella forskarvärlden, dels vid världens största vetenskapskonferens som nyligen hölls i USA, dels i senaste numret av den ansedda tidskriften Science. Lundaforskaren Daniel Conley var en av de inbjudna talarna vid vetenskapskonferensen AAAS i Chicago där han höll föredrag om syrebristen i Östersjön och hur man ska tackla problemen med de döda havsbottnarna.

Conley anser att utsläppen av näringsämnen från land, främst från jordbruk och fossila bränslen, fortfarande är den viktigaste faktorn att åtgärda. Han är tveksam till de olika förslag på tekniska lösningar som har lagts fram, exempelvis att man aktivt ska tillföra syrgas till djupvattnet för att minska syrebristen på havsbottnarna.

Daniel Conley menar att en kraftfull minskning av näringstillförseln till Östersjön måste ges högsta prioritet. Han anser att länderna kring Östersjön bör gå längre än vad som angetts i den aktionsplan som finns, Baltic Sea Action Plan. Insatserna bör helst fördubblas, hävdar Conley.

– Det finns inga genvägar, säger han.

I det senaste numret av vetenskapstidskriften Science har Daniel Conley tillsammans med flera andra forskare skrivit en artikel som bland annat handlar om Östersjöns tillstånd. I artikeln betonar forskarna att problemen med övergödningen av Östersjön måste lösas genom att man minskar utsläppen av både kväve och fosfor.

– Det räcker inte att fokusera på att bara minska fosforutsläppen, säger Daniel Conley.

Han menar att svenska åtgärder går i rätt riktning eftersom det numera finns en medvetenhet om att både fosfor och kväve bidrar till övergödningen. Men han konstaterar att det inom forskarvärlden fortfarande finns personer som hävdar att det räcker med att man minskar fosforutsläppen.

Daniel Conley är verksam vid Geologiska institutionen på Lunds universitet. Han är biogeokemist och forskar kring näringsämnenas flöde såväl på land som i havets vattenmassa och bottensediment. Det senaste numret av Science ges ut fredagen den 20 februari.

För mer information kontakta Daniel Conley, tel 070 – 749 43 41 eller Daniel.Conley@geol.lu.se