Avhandlingen är en kritisk studie av en metod inom bibelvetenskapen som använts först under de senaste årtionderna. Traditionell bibelforskning har läst bibeltexter och delat upp dem för att kunna spåra dess ursprung. Då man vet när en text är skriven eller av vem, kan man också tolka den i sitt historiska sammanhang. Den nya metoden kan förenklat sägas gå ut på att man inte delat upp texterna utan läst den färdiga texten skönlitterärt istället för att läsa den som att innehållet består av historiska, autentiska texter. Greger Andersson visar i sin avhandling att metoden kan medföra problem om den används på hela bibelböcker eller andra samlingar av böcker.

Andersson har studerat ett antal forskares analyser av enskilda textavsnitt ur Domarboken i Bibelns Gamla Testamente. Forskarna har använt den moderna metoden och tolkat Domarboken som en enhetlig litterär text. Men även om Domarboken läses skönlitterärt måste man konstatera att flera självständiga berättelser inte löper samman till en enhetlig text bara för att de ingår i samma bok. Greger Andersson menar att forskarna bortsett från detta när de tolkat Domarboken som en skönlitterär helhet.

Avhandlingen försvaras fredag 1 juni 2001, klockan 10.00 i Hörsal C, Långhuset, Örebro
universitet.

För mer information, kontakta Greger Andersson på telefon: 019-30 36 68

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470