Under sommarlovets två första veckor har 22 gymnasieelever från Gävleborgs län sommarjobbat som ingenjörstrainees på Högskolan i Gävle. Årets huvudprojekt är att projektera och installera ett vindkraftverk. Invigningen av vindkraftverket kommer att äga rum den 21 juni och alla som vill får komma och närvara vid invigningen.

Ingenjörstrainee

Ingenjörstrainee är ett projekt som anordnas av Teknikerjakten för tredje året i rad. Meningen är att andraårselever som går teknik eller natur ska få prova på olika delar av ingenjörsyrket samtidigt som det väcker intresse för ingenjörsutbildningarna. Eleverna är indelande i mindre grupper där det finns fem olika delprojekt:

  • Byggnation av cykeldriven bilbana
  • Vindkraftsmodell
  • Installation av vindkraftverk
  • Visualisering av energiproduktion
  • Säkerhetslösning för högskolans elcyklar

Välkomna till invigningen

Ni är välkomna att delta på invigningen torsdag den 21 juni klockan 13:00. Vi bjuder på tårta och något att dricka. Vi kommer at befinna oss vid Stenhammarsvägen 6 vid baksidan av Heimdallhuset (hus 45).


För mer information, v v kontakta:
Sofia Abbud, kommunikatör Ingenjörstrainee (läser Naturvetenskapligt program på Hälsingegymnasiet i Bollnäs)
Mobil: 076 – 056 76 80
SofiaAbbud@gmail.com

Magnus Lemoine, Projektledare Teknikjakten vid Högskolan i Gävle
Mobil: 073 070 89 02
Mail: magnus.lemoine@hig.se

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Telefon:
026-648509
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se