Pressinbjudan: den 19 september samlas forskare, studenter, företag och praktiker på Högskolan i Halmstad för att diskutera framtidens smarta städer och samhällen. Deltagarna på årets innovationskonferens får ta del av den senaste forskningen och framstegen inom fältet – ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv.

Den årliga innovationskonferensen på Högskolan i Halmstad arrangeras i år av lärosätets profilområde Smarta städer och samhällen. Konferensen förväntas samla cirka 200 personer, däribland drygt 60 företagsrepresentanter.

Konferensen belyser aktiviteter och samverkansprojekt inom området Smarta städer och samhällen, till exempel inom smart mobilitet, smart energi och smart utbildning. Deltagarna får möjlighet att ta del av det senaste inom informations- och kommunikationsteknik för en hållbar utveckling av framtidens samhällen.

Prestigefulla talare

Konferensen bjuder på talare från många olika discipliner, däribland professor Sarah Pink, världsledande forskare inom innovativ design. Hennes föreläsning handlar om framtidens mobilitet och energi ur ett antropologiskt perspektiv.

Utöver Sarah Pink kommer flera talare från Högskolan i Halmstad samt lokala och internationella företag. Bland annat Christer Kilersjö från Eksta Bostad där hållbarhet präglar företagskulturen, och Malin Labecker som talar om hur Volvo Cars kan vara en del av framtidens smarta städer.

Tid och plats

Den 19 september klockan 09–16 i Visionen, hus J, på Högskolan i Halmstad.

Konferensen hålls på engelska.

Mer information om talare och dagens schema finns på https://www.hh.se/innovationskonferens

Profilområde Smarta städer och samhällen

Smarta städer och samhällen är ett av Högskolan i Halmstads två profilområden. Under konferensen finns det möjlighet att ta del av Högskolans arbete inom området. Läs mer om profilområdet på https://www.hh.se/smartastader 

Kontakt

Press är välkomna att delta vid konferensen. Kontakta i så fall kommunikatör Louise Wandel, louise.wandel@hh.se

För mer information om konferensens innehåll, kontakta Magnus Jonsson, programchef för profilområde Smarta städer och samhällen, magnus.jonsson@hh.se

Läs mer om och ta del av innovationskonferensens program: https://www.hh.se/innovationskonferens


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.

Presskontakt:
Louise Wandel
Telefon:
035-167414
Mobil:
0721-582906
Epost:
louise.wandel@hh.se