Högskolan i Halmstad, i samarbete med Halmstads kommunala teknikskola (Komtek) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), bjuder in alla elever i årskurs två på Hallands gymnasieskolor till Vera Roadshow på Högskolan den 21 mars.

Sveriges första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg är den stora förebilden när Högskolan i Halmstad den 21 mars firar Vera 100 år. Bakom initiativet som ska inspirera fler kvinnor till att bli ingenjörer, står IVA i samarbete med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen.

– Det är verkligen jätteroligt att få möjlighet att ordna Vera Roadshow här på Högskolan. Det är viktigt att synliggöra kvinnliga förebilder inom ingenjörsyrket och inspirera unga kvinnor till att bli ingenjörer. Jag är väldigt stolt och glad över det engagemang som våra egna ingenjörsstudenter har visat i planering och genomförande av denna dag, säger Pernilla Nilsson, prorektor på Högskolan i Halmstad.

En dag för inspiration och upptäckarlust

Högskolan har bjudit in alla elever i årskurs två på Hallands gymnasieskolor. Intresset har varit mycket stort, och ungefär 200 elever är anmälda. Under dagen får besökarna ta del av spännande föreläsningar, träffa studenter vid Högskolans ingenjörsprogram och uppleva Högskolans inspirerande och kreativa miljöer. Bland annat kommer Amelie von Zweigbergk, tidigare statssekreterare åt dåvarande utbildnings- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni, att tala om varför Sverige behöver fler ingenjörer – och varför det behövs fler kvinnor inom yrket! Några av Högskolans egna studenter berättar också om hur det är att studera till ingenjör på Högskolan i Halmstad.

Vera Sandberg – Sveriges första kvinnliga ingenjör

Som enda kvinna bland 500 manliga studenter tog Vera Sandberg examen i kemi på Chalmers Tekniska Högskola år 1917. Hon var därefter aktiv i sin tids svenska näringsliv. Vera roadshow arrangeras under året på tolv högskolor och universitet med tekniska utbildningar.

– Vera roadshow är ett sätt att främja nyfikenhet och upptäckarglädje i tekniken hos tjejer. Vi vill också bidra med fakta och kunskap för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor att nå längre i karriären. Kvinnorna behövs för att Sverige ska möta det stora behovet av arbetskraft inom teknikyrken, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Medier är välkomna. Anmäl gärna i förväg till Christa Amnell (se nedan)

För mer information, kontakta:

Christa Amnell
Kommunikatör
Högskolan i Halmstad
christa.amnell@hh.se
072-977 38 37

Pernilla Nilsson
Prorektor
Högskolan i Halmstad
pernilla.nilsson@hh.se
070-835 27 72

Helena Mehra
Pressansvarig
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 070-766 89 97
E-postadress: helena.mehra@iva.se
www.iva.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.

Presskontakt:
Christa Amnell
Telefon:
035-16 73 12
Mobil:
072-97 73 837
Epost:
christa.amnell@hh.se