Konferensen som samlade 10 000 deltagare är den största inom området
för radio- och mikrovågsteknik.

Priset, som är på 1000 US Dollar, fick Christian för en poster och en
muntlig presentation av sin forskning som behandlar en ny och optimal
teknik för mätning och uppskattning av modellparametrar hos
mikrovågstransistorer. Metoden är allmänt användbar för alla typer av
elektriska komponenter där noggrann småsignal-modellering krävs.

För mer information:
Christian Fager, som är från Varberg, nås på tel: 031 772 5047