Den europeiska rymdorganisationen ESA har valt ut sitt nästa rymdprojekt och i det vinnande förslaget ingår Institutet för rymdfysik, IRF. År 2028 skickas en rymdfarkost iväg för att jaga ifatt en komet eller interstellär himlakropp som ännu inte är upptäckt. Aldrig tidigare har en komet studerats som inte hettats upp nära solen och därmed är i sitt ursprungliga tillstånd.

IRF deltar i jakten på okänt mål med två instrument som ska undersöka kometens omgivning respektive hur gaserna från kometen växelverkar med flödet av laddade partiklar från solen.

Comet Interceptor, som projektet kallas, innebär att rymdfarkosten åker snålskjuts med en forskningssatellit till en parkeringsplats i rymden nära jorden för att där vänta på att en lämplig komet upptäcks. Uppdraget är att jaga ikapp den och genomföra undersökningar på nära håll.

”Det här är det enda sättet att komma nära en komet som färdas direkt in från solsystemets utmarker. Sådana nya kometer kan inte förutses. Det tar dem tusentals år att göra ett varv i sin bana men moderna teleskop kan upptäcka dem några år i förväg”, säger Hans Nilsson, forskare vid IRF.

Tidigare undersökta kometer har tillbringat åratal i solsystemets inre delar med stark påverkan från solens värme och strålning. Comet Interceptor kan möta en mer opåverkad komet, ett fornminne från solsystemets födelse för 4,5 miljarder år sedan. Med extra mycket tur kan en komet eller en asteroid från ett annat planetsystem göra ett besök. Den första identifierade himlakroppen från ett annat stjärnsystem, 1I/’Oumuamua, passerade genom solsystemet 2017

Bygger instrument i dubbel upplaga

Comet Interceptor ska bära med sig två mindre farkoster som frigörs strax före mötet med kometen. De två olika IRF-instrumenten byggs i dubbel upplaga för att placeras på moderfarkosten och på en av de två mindre farkosterna.

”Det ger oss ögonblicksbilder av kometomgivningen längs två olika banor. Liknande instrument på den tredje farkosten ger ytterligare information. Flerpunktsmätningar runt en komet är något nytt och efterlängtat.”, säger Anders Eriksson, forskare vid IRF.

Stas Barabash, föreståndare för IRF gläder sig åt institutets bidrag till projektet.

”Comet Interceptor är ett ovanligt och spännande projekt. Nu blir IRF igen i centrum med världsledande kometforskning, precis som den forskning vi etablerade med Rosetta”, säger Stas Barabash.

Rosetta var den ESA-farkost som 2014 jagade ifatt kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko och följde med den i dess bana i två år med två IRF-instrument ombord

I det internationella konsortiet för Comet Interceptor finns Sverige representerat av IRF, Kungliga tekniska högskolan och Umeå universitet.

Kontakt:

Stas Barabash, föreståndare, IRF
stas.barabash@irf.se
0980- 791 22

Hans Nilsson, forskare, IRF i Kiruna
hans.nilsson@irf.se
0980- 791 27

Anders Eriksson, forskare, IRF i Uppsala
Anders.eriksson@irfu.se
018- 471 59 45, 0701-713029

Annelie Klint Nilsson, informatör och presskontakt, IRF
annelie.klint-nilsson@irf.se
0980-790 76

Mer information:

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ESA_s_new_mission_to_intercept_a_comet

http://www.cometinterceptor.space/

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt:
Annelie Klint Nilsson
Telefon:
+4698079076
Epost:
annelie.klint-nilsson@irf.se