Klockan 11 torsdagen den 6 juni anländer isbrytaren Oden till kajplats 111 i Frihamnen, Göteborg. Med ombord finns 60 personer: besättning, forskare, expeditionsledning och en konstnär. På kajen samlas anhöriga och kollegor till expeditionsdeltagarna för att fira deras hemkomst. Representanter för media är också välkomna att närvara vid välkomstceremonin. Någon presskonferens kommer dock inte att anordnas.

Isbrytaren Oden avgick på expedition Arctic Ocean 2002 den 20 april, och sedan dess har forskarna ombord tagit mängder av vatten-, is- och luftprover för att undersöka allt från vattenströmmar och salthalter till alger och miljögifter i Östgrönlandsströmmen. Forskningsresultaten kommer att publiceras när alla prover har analyserats i laboratorierna hemma i land. Många forskare har dock redan påbörjat det arbetet i de forskningscontainrar som finns på Oden. Isbrytaren Oden är med sin specialutrustning en i Sverige unik forskningsplattform för polara farvatten.

Mer information om expeditionen, inklusive rapporter och bilder, hittar du på www.polar.se och www.sjofartsverket.se.

För mer information om Arctic Ocean 2002 och isbrytaren Oden, kontakta:

Sofia Rickberg
Informationssekretare
Polarforskningssekretariatet
08-673 97 25
070-344 92 65
sofia.rickberg@polar.se

Annmari Lindquist
Informationschef
Sjöfartsverket
011-19 13 30
0708-19 13 30
annmari.lindquist@sjofartsverket.se

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: